Mjesečne arhive: Oktobar 2014.

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH: Naša vizija i ciljevi

Koalicija  u svom djelovanju polazi od zaštite osnovnih ljudskih prava marginalizovanih grupa utemljenih u domaćim i medjunarodnim dokumentima i konvencijama. U tom kontekstu, Koalicija okuplja inicijative civilnog društva koje će, zajedničkim radom,  i u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, rješavati prioritetne probleme u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini:

Vizija

  • civilni sektor kao partner javnom sektoru u razvoju, implementaciji i monitoringu javnih politika koje regulišu i unapređuju ljudska prava marginalizovanih grupa u cilju stvaranja uslova za društvo jednakih prava za sve građane.

Ciljevi osnivanja Koalicije su:

  • Poboljšanje politika i prakse koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
  • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava marginalizovanih grupa,
  • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
  • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.