Mjesečne arhive: Novembar 2017.

Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Banja Luci

U okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor ljudska prava-marginalizovane grupe, koji implementiraju sektorski partneri Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), formirana Tijela za javno zagovaranje (TJZ) Koalicije marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini KOMA će u periodu od novembra 2017. godine do juna 2018. godine sprovesti detaljno praćenje aktivnosti sprovedbe „Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026“ sa Akcionim planovima u saradnji sa Interresornim tijelom Vlade RS za podršku licima sa invaliditetom.  Nastavi čitati Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Banja Luci

Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Sarajevu

U okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor ljudska prava-marginalizovane grupe, koji implementiraju sektorski partneri Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), formirana Tijela za javno zagovaranje (TJZ) Koalicije marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini KOMA će u periodu od novembra 2017. godine do juna 2018. godine sprovesti detaljno praćenje aktivnosti sprovedbe „Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021“ u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku – Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada.

Nastavi čitati Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Sarajevu

Udruženje gluhih Kantona Sarajevo „Plesom u tišini“ obilježilo 65. godišnjicu postojanja

U ponedjeljak, 30. oktobra 2017. godine, u prepunoj kongresnoj sali hotela Holiday u Sarajevu, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo obilježilo je 65. godišnjicu postojanja uz prigodno osmišljeni program. Uz uvodna obraćanja predstavnika udruženja i prezentaciju istorijata i aktivnosti udruženja, prisutni su imali priliku da uživaju u recitaciji pjesama, gdje su, uz pomoć znakovnog tumača, pjesme prenijete i na znakovnom jeziku. Nastavi čitati Udruženje gluhih Kantona Sarajevo „Plesom u tišini“ obilježilo 65. godišnjicu postojanja