Mjesečne arhive: Juli 2018.

Preživjeli od mina: oporavak i reintegracija u Bosni i Hercegovini dvadeset dvije godine nakon rata

Piše: Amir Mujanović

Banja Slatina, na periferiji Banja Luke, posljednja sedmica juna 2018. godine. Predivni zeleni brežuljci okružuju banjske sadržaje, pravi odmor za oči, tijelo i dušu. Teško da se može naći prikladnije mjesto da govorimo o psihičkoj trauma i liječenju iste.   Nastavi čitati Preživjeli od mina: oporavak i reintegracija u Bosni i Hercegovini dvadeset dvije godine nakon rata

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa

Projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ (Ugovor br.: 2017/387-336) je finansiran od Evropske unije, a implementiran od World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. U okviru pomenutog projekta, Organizacija amputiraca “UDAS”, sa adresom Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa

 

Konsultanti će biti angažovani da osiguraju tehničku podršku za 50 korisnika, preživjelih od mina, iz 11 opština u BiH kroz podizanje nivoa tehničkog znanja o podržanim malim biznisima.

Kompletan tekst javnog poziva se može preuzeti na web adresi www.udas.rs.ba ili dobiti na zahtjev preko email-a udas@teol.net.

Javni poziv za predaju ponuda je otvoren do 20. jula 2018. do 16 sati. Ponude u skladu sa uputstvom iz detaljne dokumentacije potrebno je dostaviti na e-mail udas@teol.net.

Svi aplikanti će biti obavješteni o rezultatima ocjene ponuda do 31. jula 2018. godine. Odabir konsultanata će biti izvršen na osnovu tehničkih i finansijskih kriterija, kako je definisano pozivom.

Za sva pitanja molimo vas da nas kontaktirate na udas@teol.net.