„Biti manjina ne znači biti manji- manjiNE” – Ulična akcija u organizaciji FSU u BIH i Koalicije „KOMA“

U Sarajevu, dana 28.12.2015. godine održana je Ulična akcija u okviru zagovaračke kampanje “Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“, pod sloganom „Biti manjina ne znači biti manji- manjiNE”.

Ova akcija je sastavni dio kampanje javnog zagovaranja podrške izbornim pravima nacionalnih manjina Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, a koju provodi Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) uz podršku USAID-a.1

Ulična akcija je sprovedena kao edukativna kampanja putem koje se mladim ljudima željelo pokazati da pripadnici manjina nisu manje vrijedni, manje bitni, nego da su jednaki i da moraju imati ista prava kao i svi drugi građani,i kao želja da se na veoma jednostavan način kaže građanima da bi svi trebali imati pravo da biraju i budu birani i da je to jedno od osnovnih ljudskih prava.

Ovom prilikom otvorena je i KNJIGA PODRŠKE izbornim pravima nacionalnih manjina, u koju je potpise stavilo stotine građana, a među njima i osobe iz javnog života.

Poruka akcije je da manjine traže da one budu te koje će odlučivati ko će ih zastupati i vrijeme je da „birati i biti biran“ prestane biti stvar političke volje ljudi na vlasti.

Organizovan je i performans, u okviru kog je glumac Moamer Kasumović pitao najmlađe šta su to manjine?  Igrajući se, mjerio je prisutne a na  pitanje „Ako si manji, da li si manjina?“ dobio je zanimljive odgovore da su manjine narod koji naseljavaju manje dijelove zemlje.