Arhive kategorije: Članice

UDAS – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava

29. avgust 2018. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, juče je u Banja Luci otvorena likovna kolonija “Govorimo o sposobnostima!“ koja se organizuje u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Događaj je okupio dvadesetak umjetnika sa i bez invaliditeta iz desetak minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini koji će slikati u periodu od 27. do 29. avgusta 2018. godine u parku Petar Koćić u Banja Luci. Nastavi čitati UDAS – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa

Projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ (Ugovor br.: 2017/387-336) je finansiran od Evropske unije, a implementiran od World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. U okviru pomenutog projekta, Organizacija amputiraca “UDAS”, sa adresom Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa

 

Konsultanti će biti angažovani da osiguraju tehničku podršku za 50 korisnika, preživjelih od mina, iz 11 opština u BiH kroz podizanje nivoa tehničkog znanja o podržanim malim biznisima.

Kompletan tekst javnog poziva se može preuzeti na web adresi www.udas.rs.ba ili dobiti na zahtjev preko email-a udas@teol.net.

Javni poziv za predaju ponuda je otvoren do 20. jula 2018. do 16 sati. Ponude u skladu sa uputstvom iz detaljne dokumentacije potrebno je dostaviti na e-mail udas@teol.net.

Svi aplikanti će biti obavješteni o rezultatima ocjene ponuda do 31. jula 2018. godine. Odabir konsultanata će biti izvršen na osnovu tehničkih i finansijskih kriterija, kako je definisano pozivom.

Za sva pitanja molimo vas da nas kontaktirate na udas@teol.net.

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2018”

Kulturni centar UDAS Banjaluka, u cilju promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, raspisuje Javni konkurs za dodjelu izložbenog prostora autorima iz oblasti grafičke umjetnosti u okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2018”. Manifestacija će se održati u periodu od oktobra do decembra 2018. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) autora putem samostalnih izložbi u trajanju po 15. dana. Nastavi čitati Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2018”

JAVNI KONKURS za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2017”

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje
JAVNI KONKURS
za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije
”Jesen grafike 2017”

Kulturni centar UDAS Banjaluka, u cilju promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, raspisuje Javni konkurs za dodjelu izložbenog prostora autorima iz oblasti grafičke umjetnosti u okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2017”. Manifestacija će se održati u periodu od oktobra do decembra 2017. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) autora putem samostalnih izložbi u trajanju po 15. dana. Nastavi čitati JAVNI KONKURS za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2017”

Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2016”- Galerija UDAS Banja Luka

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2016”. S ciljem promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca Galerija UDAS osmi put organizuje kulturnu manifestaciju ”Jesen grafike” za 2016. godinu. Manifestacija će se održati  u periodu od oktobra do decembra 2016. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) grafičara/ki putem samostalnih izložbi u trajanju po 15. dana.

Nastavi čitati Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2016”- Galerija UDAS Banja Luka

Konkurs za izbor grafičara/ki – Galerija UDAS, Banja Luka

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2015”.

S ciljem promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, Galerija UDAS sedmi put organizuje kulturnu manifestaciju ”Jesen grafike” za 2015. godinu. Manifestacija se održava u periodu od oktobra do decembra 2015. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) grafičara/ki putem samostalnih izložbi u trajanju po 15 dana.

Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani grafičari/ke te studenti/kinje treće ili četvrte godine akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i Regije.

Zainteresovani kandidati/kinje trebaju da dostave sljedeće podatke:

  1. Lični podaci ( Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Kratku biografiju
  3. 5 (pet) fotografija umjetničkih radova

Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila na adresu: udas@teol.net

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2015. godine. 

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti 18. septembra 2015. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

Galerija UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru manifestacije ”Jesen grafike 2015” snositi troškove postavke radova u Galeriji, voditelja izložbe , izrade i štampanja kataloga i plakata, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za učesnike i posjetioce tokom otvaranja izložbi.

Feministička škola Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar, članica Koalicije KOMA, od 2015. godine kroz Feminističku školu nastavlja ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama.

DSC_0192

Feministička škola Žarana Papić je dvosemestralni akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz četiri teorijsko-praktična modula i jedan zagovaračko-aktivistički seminar pruži feminističko obrazovanje o teorijama, konceptima i praksama potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Nastavi čitati Feministička škola Žarana Papić

ODRŽAN OKRUGLI STO „UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI“

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH (SUMERO) je 25. i 26. februara 2015. godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu održao okrugli sto na temu „Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH“, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

IMG_8272

Prvog dana okruglog stola učešće je uzela i Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), s posebnim naglaskom na do sada podržane projekte u nevladinom sektoru, ali i na novoosnovanu Koaliciju KOMA.  Nastavi čitati ODRŽAN OKRUGLI STO „UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI“

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH: Naša vizija i ciljevi

Koalicija  u svom djelovanju polazi od zaštite osnovnih ljudskih prava marginalizovanih grupa utemljenih u domaćim i medjunarodnim dokumentima i konvencijama. U tom kontekstu, Koalicija okuplja inicijative civilnog društva koje će, zajedničkim radom,  i u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, rješavati prioritetne probleme u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini:

Vizija

  • civilni sektor kao partner javnom sektoru u razvoju, implementaciji i monitoringu javnih politika koje regulišu i unapređuju ljudska prava marginalizovanih grupa u cilju stvaranja uslova za društvo jednakih prava za sve građane.

Ciljevi osnivanja Koalicije su:

  • Poboljšanje politika i prakse koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
  • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava marginalizovanih grupa,
  • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
  • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.