Arhive kategorije: Press kutak

Informacije za Press

Koalicija KOMA u medijima

 

 1. Radio Otvorena mreža, Objava 30.6.2017., Deseta radijska emisija na temu „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti” (objavljeno na Youtube.com)
 2. Udas.rs.ba, Objava 27.6.2017., Trening o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom, Banja Luka
 3. Udas.rs.ba, Objava 16.6.2017., Održana Javna debata “Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti” 
 4. TV PINK BH, Info Top, Objava 14.6.2017., Javna debata “Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti”, Banja Luka (objavljeno na Youtube.com)
 5. BN TV, Dnevnik 2, Objava 14.6.2017., Javna debata “Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti”, Banja Luka (objavljeno na Youtube.com)
 6. Udas.rs.ba, Objava 6.6.2017., Javna debata “Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti” (najava)
 7. Radio Otvorena mreža, Objava 2.6.2017., Deveta radisjka emisija na temu „Uslovi za unapređenje uslova života marginalizovanih osoba u FBiH, u kontekstu provedbe Reformske agende u BiH“ (objavljeno na Youtube.com)
 8. Radio Otvorena mreža, Objava 28.4.2017., Osma radijska emisija na temu „Razvoj socijalnog preduzetništva u FBiH, sa osvrtom na pozitivan primjer Kantona Sarajevo“ (objavljeno na Youtube.com)
 9. BH Radio 1, Otvoreni studio, Objava 27.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH” (objavljeno na Youtube.com)
 10. Radiosarajevo.ba, Objava 27.4.2017., Žarko Papić: Reformsku agendu je potrebno doraditi zbog marginaliziranih grupa
 11. Bosnia.shafaqna.com, Objava 27.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH”
 12. Vijest.ba, Objava 27.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH” 
 13. Fena.ba, Objava 27.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH”
 14. Fena.ba, Objava 26.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH” (Najava)
 15. Mi2.ba, Objava 26.4.2017., Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH” (Najava)
 16. TVSA, Objava 25.4.2017., Dnevnik, FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo” (objavljeno na Youtube)
 17. Etleboro.org, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetnštva –  FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 18. Fena.ba, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetništva – FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 19. Manager.ba, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetništva – FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 20. Mi2.ba, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetništva – FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 21. Bosnia.shafaqna.com, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzteništva – FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 22. Vijesti.ba, Objava 25.4.2017., Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetništva – FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo”
 23. Klix.ba, Objava 25.4.2017., FSU u BiH/IBHI Okrugli sto “Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo” – Papić: Sistemski urediti oblast socijalnog poduzetništva
 24. Udas.rs.ba, Objava 19.4.2017., FSU u BiH/IBHI Javna debata “Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH” (najava za 27.4.2017.)
 25. Zamisli.ba, Objava 13.4.2017., Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita
 26. BN TV, Objava 11.4.2017., Dobro jutro, Srpska, Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja OSI u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka (objavljeno na Youtube.com)
 27. Salines.info, Objava 10.4.2017., Socijalnim poduzetništvom do većeg broja uposlenih – Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita
 28. Radiokameleon.ba, Objava 10.4.2017., Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita
 29. Mreza-mira.net, Objava 10.4.2017., Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita
 30. RTRS, Objava 10.4.2017., Jutarnji program – Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja OSI u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka (objavljeno na Youtube.com)
 31. FTV, Objava 9.4.2017., Hayd u park – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva (objavljeno na Youtube.com)
 32. Faktor.ba, Objava 7.4.2017., Socijalno poduzetništvo: Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita
 33. Radio Otvorena mreža, Objava 7.4.2017., Sedma radijska emisija na temu “Analiza mogućnosti unapređenja socijalnog poduzetništva u BiH” (objavljeno na Youtube.com)
 34. Inicijativa.tv, Objava 7.4.2017., FSU u BiH Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka (objavljeno na Youtube.com)
 35. Mi2.ba, Objava 7.4.2017. – Kompanije koje postoje zbog posla umjesto profita: Socijalnim poduzetništvom do većeg broja uposlenih 
 36. Najportal.net, Objava 6.4.2017. – Okrugli sto na temu ”Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka
 37. Fokus.ba, Objava 6.4.2017. – Okrugli sto na temu ”Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka
 38. Etleboro.org, Objava 6.4.2017. – Okrugli sto na temu “Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, Banja Luka
 39. Udas.rs.ba, Objava 6.4.2017. – Okrugli sto na temu ”Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka (Saopštenje za medije)
 40. ATV Banja Luka, Objava 5.4.2017., Emisija 5 do 7 – Položaj OSI u BiH, Gostovanje Ranka Ninković-Papić (objavljeno na Youtube.com)
 41. Istinito.com, Objava 5.4.2017. – Okrugli sto na temu ”Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’, Banja Luka
 42. TV 1, Objava 2.4.2017., Biznis magazin Kapital sa Ognjenom Blagojevićem – Ranka Ninković-Papić, (objavljeno na Youtube.com)
 43. Inicijativa.tv, Objava 31.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis” (objavljeno na Youtube.com)
 44. Kakanj.com.ba, Objava 31.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 45. Ekinst.org, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 46. Vesti.rs, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 47. Hayat.ba, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 48. Oslobođenje, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva (skeniran PDF dokument)
 49. Kaportal.ba, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 50. Capital.ba, Objava 30.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 51. Udas.rs.ba, Objava 29.3.2017. – Javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”, Banja Luka (najava)
 52. Udas.rs.ba, Objava 29.3.2017. – Okrugli sto na temu ”Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, Banja Luka (najava)
 53. TV Alfa, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduuzetništva “Biznis je biznis” (objavljeno na Youtube.com)
 54. TVSA, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog podueztništva “Biznis je biznis” (objavljeno na Youtube.com)
 55. BH Radio 1, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva, Otvoreni studio – Ranka Niniković-Papić (Objavljeno na Youtube.com)
 56. Klix.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 57. Poslovnojutro.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 58. Hayat TV, Video prilog, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 59. Enovosti.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Sarađujmo, biznis je biznis”
 60. Fokus.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Sarađujmo, biznis je biznis”
 61. Biznis.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Sarađujmo, biznis je biznis” 
 62. Mi2.ba, Najava, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva 
 63. Allevents.in, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 64. Akta.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 65. Hocu.ba, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 66. FENA, Video prilog, Objava 29.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 67. Etleboro.org, Najava, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 68. Bihafon.com, Najava, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva
 69. Poslovnisvijet.ba, Najava, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva 
 70. Privrednastampa.ba, Najava, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva 
 71. FENA, Najava, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 72. Civilnodrustvo.ba, Poziv, Objava 28.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 73. Dogadaj.com, Najava događaja, Objava 27.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 74. Faktor.ba, Najava događaja, Objava 27.3.2017. –  FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 75. Mreza-mira.net, Poziv , Objava 27.3.2017. – FSU u BiH Sajam socijalnog poduzetništva “Biznis je biznis”
 76. Radio Otvorena mreža, Objava 27.3.2017. – Šesta radijska emisija na temu „Prava, potrebe i problemi osoba sa invaliditetom u BiH“ (objavljeno na Youtube.com)
 77. Fprzoi.ba, Objava 27.3.2017. – Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”
 78. Tv1.ba, Objava 24.3.2017. – Invalidi rada traže i mole za posao; Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja OSI u BiH”
 79. TV1, Dnevnik u 19, Objava 24.3.2017. – Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja OSI u BiH” (objavljeno na Youtube.com)
 80. Hayat TV, Vijesti u 7, Objava 22.3.2017. –  Održan FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto “Analiza potreba, prava i položaja OSI u BiH”
 81. Radio Otvorena Mreža, Objava 3.3.2017. – Peta radijska emisija na temu “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 82. Privredna štampa, Objava 2.3.2017. – Organizirane grupe u poljoprivredi i kućnoj radinosti ostvaruju odlične rezultate – FSU u BiH/IBHI/KOMA javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 83. Hayat TV, Video prilog, Objava 1.3.2017. – FSU u BiH javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva” (objavljeno na Youtube.com)
 84. Hayat TV, Vijesti, Objava 1.3.2017. – U FBIH se mora stvoriti pravni okvir za socijalno poduzetništvo – FSU u BiH/IBHI/KOMA javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 85. Akta.ba, Objava 28.2.2017. – Potrebno stvoriti okruženje za razvoj socijalnog poduzetništva – FSU u BiH/IBHI/KOMA javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 86. Poslovnojutro.ba, Objava 28.2.2017. – Čerović: U FBiH se mora stvoriti pravni okvir za socijalno poduzetništvo – FSU u BiH/IBHI/KOMA javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 87. Muskiportal.com, Business, Objava 28.2.2017. – Organizirane grupe u poljoprivredi i kućnoj radinosti ostvaruju odlične rezultate – FSU u BiH/IBHi/KOMA javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 88. Reunion.ba, Poduzetništvo, Objava 28.2.2017. – Održana javna debata o temi “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 89. Manager.ba, Vijesti, Objava 28.2.2017. – Čerović: U FBiH se mora stvoriti pravni okvir za socijalno poduzetništvo – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva”
 90. Biznis.ba, Objava 28.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva” – Čerović: U FBiH se mora stvoriti pravni okvir za socijalno poduzetništvo
 91. VIP HD, Objava 28.2.2017. – Javna debata “Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva” (NE TREBA MI SOCIJALA NEGO RAD, (JA) IMAM POSAO)
 92. Mi2.ba, Najava događaja, Objava 28.2.2017. – Javna debata: Unapređenje procesa razvoja socijalnog poduzetništva
 93. Radio Otvorena Mreža, Objava 17.2.2017. – Četvrta radijska emisija na temu ”Reforma socijalne zaštite u FBiH i smanjenje siromaštva – uvođenje minimuma socijalne sigurnosti”
 94. Dolinalasve.info, Vijesti, Objava 15.2.2017. – Pola milijuna ljudi u FBiH živi ispod apsolutne linije siromaštva – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 95. Rama-prozor.info, Objava 15.2.2017. – Pola milijuna ljudi u FBiH živi ispod apsolutne linije siromaštva – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata
 96. Ljubuski.net, Objava 15.2.2017. – Pola milijuna ljudi u FBiH živi ispod apsolutne granice siromaštva – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata
 97. RTV Slon, Vijesti, Objava 15.2.2017. – Reforma socijalne zaštite: Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 98. Zosradio.ba, Vijesti, Objava 15.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Debata o reformi socijalne zaštite: U FBiH 492.000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva 
 99. N1, Vijesti, Objava 15.2.2017. – Javna rasprava na temu “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH”, Sarajevo
 100. Bljesak.info, Objava 15.2.2017. – Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH” – Pola milijuna ljudi u Federaciji BiH živi ispod apsolutne linije siromaštva
 101. TV Alfa, Dnevnik, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite u FBiH” 
 102. TV Hayat, Vijesti u 7, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBIH” (objavljeno na youtube.com)
 103. TVSA, Dnevnik, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH” 
 104. BH Radio 1, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH” – Intervju sa Rankom Ninković-Papić
 105. FENA, Video prilog, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo, (objavljeno na Youtube.com)
 106. Biznis.ba, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 107. Mi2.ba, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Reforma socijalne zaštite – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata
 108. Banjalucani.com, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Reforma socijalne zaštite: Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata  
 109. Casopis.info, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Reforma socijalne zaštite: Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata
 110. Najportal.net, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 111. Jumagazin.info, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH”
 112. Faktor.ba, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Javna rasprava “Reforma socijane zaštite – stanje i perspektive u FBiH” – Pomoć treba doći do onih kojima j najpotrebnija
 113. Fokus.ba, Vijesti, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH”
 114. Wtv. ba, Objava 14.2.2017. – FSU u BiH/IBHI/KOMA javna debata – Reforma socijalne zaštite – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje
 115. Oslobodjenje.ba, Objava 14.2.2017. – Debata o reformi socijalne zaštite: U FBiH 492.000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva 
 116. Vijesti.ba, Objava 14.2.2017. – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje – FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 117. Hayat, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Svaki šesti stanovnik živi od 3-5 KM dnevno, FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 118. FENA, Objava 14.2.2017. – Reforma socijalne zaštite – Najbolja socijalna politika je zapošljavanje, FSU u BiH/IBHI/KOMA Javna debata, Sarajevo
 119. Klix.ba, Vijesti, Objava 14.2.2017. – Javna debata – Reforma socijalne zaštite: Najbolja socijalna politika je zapošljavanje 
 120. Kupujmodomace.ba, Najava događaja, Objava 13.2.2017. – Javna debata o temi “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH”
 121. FENA, Najava događaja, Objava 13.2.2017. – Javna debata o temi “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH”
 122. Radio Otvorena Mreža, Objava 27.1.2017. – Treća radijska emisija na temu ”Socijalno poduzetništvo u FBiH”
 123. Inicijativa.tv, Objava 17.1.2017., Dokumentarni film na temu „Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH“ (Objavljeno na Youtube.com)
 124. Radio Otvorena Mreža, Objava 29.12.2016. – Druga radijska emisija na temu „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“
 125. Agencija FENA/Facebook/, Objava 21.12.2016. – Održana Treća Konvencija Koalicije margonalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 126. FTV, Dnevnik 2, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 127. TV 1, Dnevnik u 19, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 128. Agencija VIP, viphd.ba, Objava 21.12.2016. – Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić prisustvovao Trećoj Konvenciji Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 129. Agencija VIP, viphd.ba, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 130. Agencija VIP, viphd.ba, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”, Hasan Kovačević, Udruženje Amputirci Bužim
 131. Agencija VIP, viphd.ba, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”, Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH
 132. SENS Servis, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 133. SENS Servis, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije “KOMA”, Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, o marginaliziranim grupacijama društva 
 134. SENS Servis, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije “KOMA”, Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH – “Želimo da pokažemo kakva je situacija marginaliziranih grupa”
 135. Diskriminacija.ba, objava 21.12.2016. – Održana Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”
 136. Istinito.com, Objava 21.12.2016. – Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić na Konvenciji Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 137. Predsjednistvobih.ba, Objava 21.12.2016. – Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Mladena Ivanića na Trećoj Konvenciji Koalicije marginaliziranih grupa u BiH „KOMA“
 138. Fena.ba, Objava 21.12.2016. – Održana Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 139. Srna.rs, Objava 21.12.2016. – PRUŽITI PRAVO NA JEDNAKE MOGUĆNOSTI –  održana Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”
 140. Hayat.ba, Vijesti, Objava 21.12.2016. – Održana Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”
 141. Federalna.ba, Objava 21.12.2016. – Održana Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”
 142. Informativa.ba, Objava 21.12.2016. – Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić obratio se učesnicima Treće Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” 
 143. BH Radio 1, Otvoreni studio, Objava 21.12.2016. – Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH, najavila Treću Konvenciju Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”
 144. Capital.ba, Objava 21.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” (najava)
 145. Glas.ba, Objava 20.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” (najava) 
 146. Radio Otvorena Mreža, Objava 15.12.2016. – Prva radijska emisija na temu “Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina”
 147. TV 1, Vijesti, Objava 13.12.2016. – Predstavnici manjina u BiH nadaju se da će približavanje EU poboljšati njihov status
 148. Udas.rs.ba, Objava 12.12.2016. – Treća Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” (najava)
 149. Hayat.ba, Objava 12.12.2016. – JAVNA DEBATA O MANJINAMA U BIH
 150. Glas.ba, Objava 12.12.2016. –  ManjiNE“ se dogovaraju kako izvršiti pritisak civilnog društva na zakonodavce
 151. Federalna.ba, Objava 12.12.2016. –  “ManjiNE” o pritisku civilnog društva na zakonodavce
 152. Novi.ba, Objava 12.12.2016. – “ManjiNE“ se dogovaraju kako izvršiti pritisak civilnog društva na zakonodavce
 153. SENS Multimedia News Network, Objava 12.12.2016. – Javna debata “ManjiNe” – Jakob Finci
 154. SENS Multimedia News Network, Objava 12.12.2016. – Javna debata “ManjiNE”
 155. Radio Otvorena Mreža, Objava 18.11.2016. – Minimum socijalne sigurnosti, Intervju sa Rankom Ninković-Papić
 156. TV 1, Dnevnik u 17, Objava 18.11.2016. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto “Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH”
 157. BHT 1, Dnevnik 2, Objava 18.11.2016. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto “Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH”
 158. FTV, Dnevnik 2, Objava 18.11.2016. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto “Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH”
 159. hayat.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 160. pogled.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 161. FENA, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 162. Pink BH, Info Top, Objava 18.11.2016. –  FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto „Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH”
 163. HAYAT TV, Vijesti u 7, Objava 18.11.2016. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto “Minimum socijane sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH”
 164. oslobodjenje.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 165. vijesti.ba, Objava 18.11.2016. – ŽARKO PAPIĆ: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 166. mostar-info.com, Objava 18.11.2016. – U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 167. bhrt.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: Ispod granice siromaštva 27 posto bh. građana
 168. uskinfo.ba, Objava 18.11.2016. –U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 169. bljesak.info, Objava 18.11.2016. – U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 170. neznase.ba, Objava 18.11.2016 – U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 171. klix.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 172. radioglasdrine.com, Objava 18.11.2016. – Ispod granice siromaštva 27 posto bh. građana!
 173. buka.com, Objava 18.11.2016. – ŽARKO PAPIĆ: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 174. glas.ba, Objava 18.11.2016. – Okrugli sto o socijalnoj sigurnosti i zakonu o osnovama socijalne zaštite FBiH
 175. Bosnia.shafaqna.com, Objava 18.11.2016. – U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 176. dijalogin.tv, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 177. bh-index.com, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 178. vecernji.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 179. sutra.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 180. BH Radio 1, Objava 18.11.2016. – Otvoreni studio – Minimum socijalne sigurnosti, Intervju sa Rankom Ninković-Papić
 181. federalna.ba, Objava 18.11.2016. – Papić: U BiH 900.000 ljudi živi ispod linije apsolutnog siromaštva
 182. FENA, Objava 18.11.2016. – Okrugli sto o socijalnoj sigurnosti i zakonu o osnovama socijalne zaštite FBiH
 183. Depo.ba, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija u Banjaluci: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE
 184. oslobodjenje.ba, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija u Banjoj Luci: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE
 185. etrafika.net, Objava 19.7.2016. – udas akcija trg manjine
  Biti manjina ne znači biti manji
 186. ukljuci.in, Objava 19.7.2016. – Održana ulična akcija ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 187. unoradiobl.com, Objava 19.7.2016. – ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 188. banjalucanke.com, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija: ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 189. Objava 19.7.2016., Foto vijest o održavanju Ulične akcije u Banjoj Luci
 190. focus.ba, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija za prava manjina Banja Luka (FOTO)
 191. banjaluka.net, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija: ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 192. source.ba, Objava 19.7.2016. – Ulična akcija u Banja Luci: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE
 193. UDAS, Objava 19.7.2016. – Održana ulična akcija ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 194. bl-portal.com, Objava 19.7.2016. – Na Trgu Krajine održana akcija ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”(održana ulična akcija)
 195. TV K3, Objava 18.7.2016. – FSU u BiH/IBHI/KOMA ulična akcija “manjiNE” u Banjoj Luci 
 196.  ATV, Objava 18.7.2016., 5 do 7 – FSU u BiH/IBHI/KOMA Ulična akcija “ManjiNE” u Banjoj Luci, Intervju – Željko Volaš, predsjednik IO Koalicije KOMA-e
 197. BH Radio 1, Objava 18.7.2016., FSU u BIH/IBHI/KOMA Ulična akcija “ManjiNE” u Banjoj Luci, Intervju – Žarko Papić, direktor IBHI-a
 198. Mi2.ba, Objava 17.7.2016. – Link
 199. Radio Slobodna Evropa, Objava 17.7.2016. – Reforme u BiH: Bolji život na čekanju
 200. ukljuci.in, Objava 15.7.2016. – Ulična akcija ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 201. UDAS, Objava – 15.7.2016. Ulična akcija ”Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”(najava ulične akcije)
 202.  www.ukljuci.in, Objava 12.7.2016., Kratka vijest o održavanju Trouglastog stola
 203.  www.mi2.ba, Objava 12.7.2016. – Najave događaja za utorak, 12.jula 2016. godine
 204. FTV Dnevnik u 19.30, 12.7.2016. – Dnevnik 2, 12.07.2016.
 205. Hayat TV Vijesti u 7, 12.7.2016. – REFORMSKA AGENDA ZA MARGINALIZIRANE GRUPE
 206. TV 1, Dnevnik u 7 – FSU u BiH/IBHI Trouglasti sto, gostovanje Žarka Papića, 12.7.2016.
 207. www.vijesti.ba , Objava 12.7.2016. – Nužno je približiti javnosti probleme marginaliziranih skupina društva  (intervju sa Rankom Ninković-Papić)
 208. FENA , Objava 12.7.2016. – Ranjive grupe nisu dovoljno prisutne u medijima
 209. www.udas.rs.ba, Objava 12.7.2016. –„Reformska agenda za marginalizovane grupe i medije – Kako dalje?”
 210.  mreza-mira.net, Objava 30.6.2016., Članak – Zapošljavanje i integracija marginalizovanih skupina kroz socijalno poduzetništvo
 211. Oslobođenje, Objava 30.06.2016. – Članak o socijalnom poduzetništvu – Zapošljavanje i integracija marginalizovanih skupina kroz socijalno poduzetništvo (skenirani PDF dokument u prilogu)
 212. Glas Srpske, Objava 30.06.2016. – Članak o socijalnom poduzetništvu – Zapošljavanje i integracija marginalizovanih grupa kroz socijalno poduzetništvo (skenirani PDF dokument u prilogu)
 213. HAYAT TV, Vijesti u 7, 1.6.2016. , Položaj marginalizovanih grupa u javnosti
 214. Internet portal BUKA, Objava 11.5.2016. – Intervju sa Rankom Ninković-Papić, „Kada dođe do narodne erupcije, gutaće sve živo ispred sebe“
 215. BH Radio 1, Otvoreni studio, 19.4.2016., Kampanja „PONOSNI NA SEBE“, Ranka Ninković-Papić
 216. Vijesti.ba, Žarko Papić, 03.4.2016. Otvoreno o neispunjenim obećanjima, krizi sa MMF-om, Haškom tribunalu i Šešelju, Mostaru.. (03.04.2016. / 22:52h Intervju – Žarko Papić za TV1)
 217. Asocijacija za demokratske inicijative, Objava 16.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 218. Oslobođenje, Objava 16.03.2016. – isječak Prava Manjina i pitanje statuta grada Mostara, (skenirani PDF dokument u prilogu)
 219. Dnevni Avaz, Objava 16.03.2016. – Isječak , (skenirani PDF dokument u prilogu)
 220. PINK BH, Info top, Objava 15.3.2016.,  FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 221. BH Radio 1, Dnevnik, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 222. OBN Info, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 223. Radio Federacije, Vijesti u 12, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 224. Al Jazeera, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 225. HAYAT TV, Vijesti u 7, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 226. TV ALFA, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“, Ranka Ninković-Papić
 227. TV 1, Dnevnik u 19, Objava 15.3.2016.,  FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 228. FTV, Vijesti u 12, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 229. BH Radio 1, Otvoreni studio, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“, Ranka Ninković-Papić
 230. TVSA, Jutarnji program, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“, Ranka Ninković-Papić
 231. Radio Slobodna Evropa, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 232. FTV, Dnevnik 3, Objava 15.3.2016., FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 233. Radio Sarajevo, Manje je više, Objava 15.3.2016., Ranka Ninković-Papić o aktivnostima KOMA-e i ciljevima održane konferencije „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR“
 234. FENA, Objava 15.3.2016., – Konferencija o pravima manjina u izbornom procesu
 235. SENS TV, Objava 15.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 236. www.infobiro.tv, Objava 15.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 237. www.four.ba, Objava 15.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 238. Federalna.ba, Objava 15.3.2016., Nacionalne manjine u nadi za ostvarivanje prava u izbornom zakonodavstvu
 239. www.akta.ba, Objava 14.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 240. Magazin Dani, 11.03.2016. – Nismo jednaki ni pred kontejnerom,  (skenirani PDF dokument u prilogu)
 241. UDAS, Objava 3.3.2016., Konferencija ”Imamo i mi pravo na izbor”
 242. CPCD resursni centar, 3.2.2016. – Konferencija je „odzvonila“ – CPCD je pozvao Vijeće ministara BiH da hitno uspostavi funkcionalne mehanizme dijaloga sa građanima
 243. Hayat TV vijesti u 7, 2.2.2016. – CPCD Konferencija “Zvono za promjene”, (objavljeno na – youtube.com)
 244. www.informativa.ba, 02.02.2016., Papić: Reformski program nemoguće provesti ako se ne uključe i organizacije civilnog društva
 245. www.akta.ba, Objava 28.01.2016. – Mladi sa Downovim sindromom u biznisu sa 3D printanjem
 246. TV 1 Dnevnik u 19, 24.1. 2016.  – Godina ispred nas, Žarko Papić, (objavljeno na – youtube.com)
 247. AlJazeera Balkans, 05.01.2016. – Socijalno preduzetništvo – rad bez profita (objavljeno na – balkans.aljazeera.net
 248. Oslobođenje, Objava 29.12.2015., skeniran članak o Uličnoj akciji, „Biti manjina ne znači biti manjiNE“,  (PDF format u prilogu)
 249. FACE TV, Sarajevo, 28.12.2015 – FSU u BiH/IBHI/KOMA Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 250. TV 1 Dnevnik u 19, 28.12. 2015. – FSU u BiH/IBHI/KOMA “Manjine nisu manje vrijedan segment društva”, (objavljeno na – youtube.com)
 251.  Federalna.ba – Dnevnik 2, Sarajevo, 28.12.2015.  – Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 252. SENS TV, Sarajevo, 28.12.2015. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 253. Sens Servis, Sarajevo, 28.12.2015. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 254. Hayat TVBiH vijesti u 7, 28.12.2015. – Na koje načine se vrši diskriminacija 17 nacionalnih manjina?, (objavljeno na – youtube.com)
 255. Federalna.ba, Sarajevo, 28.12.2015. – Federacija danas – Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 256. BH Radio 1, Sarajevo, 28.12.2015. – FSU u BiH/IBHI/KOMA Akcija “Biti manjina ne znači biti manji”, (objavljeno na – youtube.com)
 257. www.mreza-mira.net, Objava 28.12.2015. – Ulična akcija KOMA-e
 258. Radio Slobodna Evropa , Objava 28.12.2015, prilog ,
 259. Bosnia News, Objava 28.12.2015. – FOTO / Ulična akcija u Sarajevu: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE
 260. www.drukciji.ba , Objava 28.12.2015. – Uličnom akcijom u Sarajevu ukazano na probleme nacionalnih manjina u BiH
 261. www.enovosti.ba, Objava 28.12.2015. – Biti manjina ne znači biti manji: Ulična akcija u Sarajevu,
 262. www.ekskluziva.ba, Objava 28.12.2015,  Biti manjina ne znači biti manji: Ulična akcija u Sarajevu!,
 263. www.heyevent.com,Objava: 28.12.2015.  Podržimo izborna prava manjina – “Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE”
 264. www.24sata.info, Objava 28. 12. 2015., Ulična akcija u Sarajevu: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE
 265. Fena, Objava: 28.12.2015. , 12:35 – Uličnom akcijom u Sarajevu ukazano na probleme nacionalnih manjina u BiH
 266. Fena, Objava: 28.12.2015., galerija slika
 267. www. radiosarajevo.ba, Objava 28.12.2015., Ulična akcija: Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE ,
 268. Oslobođenje, 26.12.2015., Presuda Sejdić – Finci: Kako dalje ? Manjine i izborni zakon (PDF dokument u novom prozoru)
 269. TV 1 Dnevnik plus, 22.12.2015 – Dervo Sejdić i Jakob Finci “Treba ići korak po korak”, (objavljeno na – youtube.com)
 270. www.vijesti.ba, 22.12.2015., 21:16h BiH – Dervo Sejdić i Jakob Finci u Dnevniku plus TV1 / Vijesti.ba
 271. www.mreza-mira.net, objavljeno 19.12.2015.,  Biti manjina ne znači biti manji- manjiNE,
 272. UDAS, objavljeno 18.12.2015, Održana druga Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH ”KOMA”
 273. www.korisnevijesti.com , Objava 17.12.2015., Održana druga Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” ,
 274. Avaz.ba, Objava 17. 12. 2015, Predstavjanje kampanje KOMA-e „manjiNE i NE treba mi socijala nego rad“
 275. Federalna.ba, Sarajevo, 16.12.2015. –  Dnevnik 3 – Druga Konvencija Koalicije KOMA, (objavljeno na – youtube.com)
 276. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA ,Samra Lučkin, socijalno poduzetništvo, (objavljeno na – youtube.com)
 277. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Žarko Papić o socijalnim preduzećima, (objavljeno na – youtube.com)
 278. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Žarko Papić o kampanjama KOMA-e, (objavljeno na – youtube.com)
 279. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Samra Lučkin o manjinama, (objavljeno na – youtube.com)
 280. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Jakob Finci o Izbornom zakonu, (objavljeno na – youtube.com)
 281. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Jakob Finci o pravima manjina, (objavljeno na – youtube.com)
 282. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Jakob Finci o zastupljenosti manjina , (objavljeno na – youtube.com)
 283. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015.- DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA,  Ranka Ninković-Papić o Koaliciji KOMA, (objavljeno na – youtube.com)
 284. SENS TV ,Sarajevo, 16.12.2015.- DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, Ranka Ninković-Papić o Koaliciji KOMA, (objavljeno na – youtube.com)
 285. SENS TV, Sarajevo, 16.12.2015. – DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE KOMA, , Ranka Ninković-Papić o Koaliciji KOMA , (objavljeno na – youtube.com)
 286. SENS TV, Sarajevo ,16.12.2015 .- DRUGA KONVENCIJA KOALICIJE MARGINALIZOVANIH GRUPA u BiH “KOMA”,   (objavljeno na – youtube.com)
 287. BH Radio 1, 16.12. 2015. – Druga Konvencija Koalicije KOMA, Ranka Ninković-Papić, (objavljeno na – youtube.com)
 288. Mi2.ba (16.12.2015), Sarajevo, Druga Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA” na kojoj će predstaviti kampanju “KOME-manjiNE i Ne treba mi socijala nego rad“
 289. Senstv.eu (16.12.2015.)-Sarajevo – Druga Konvencija koalicije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”, Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH: “Socijalno poduzetništvo rješava pitanje nezaposlenosti i smanjuje siromaštvo”,
 290. Oslobođenje (Pogledi), 28.11.2015., FSU u BiH i IBHI okrugli sto „Zašto nam treba socijalno poduzetništvo u BiH?“ (PDF dokument u novom prozoru)
 291. Oslobođenje, 19.11.2015. , Razvoj socijalnog poduzetništva – sistem socijalne zaštite potpuno pasivan, (PDF dokument u novom prozoru)
 292. Dnevni avaz, 19.11.2015., Socijalno poduzetništvo (PDF dokument u novom prozoru)
 293. BH Radio 1, 18.11.2015., Otvoreni studio, FSU u BiH i IBHI Okrugli sto o socijalnom poduzetništvu u BiH, (objavljeno na – youtube.com)
 294. Oslobođenje, 18.11.2015. Razvoj socijalnog poduzetništva: Sistem socijalne zaštite potpuno pasivan (objavljeno na – oslobodjenje.ba)
 295. Federalna.ba, 18.11.2015. U Sarajevu okrugli stol o poduzetništvu (objavljeno na  – federalna.ba)
 296. Bhrt.ba, 18.11.2015. Sarajevo: Okrugli sto „Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH“ (objavljeno na – bhrt.ba)
 297. Kupujmodomace.ba, 18.11.2015. Stvoriti okruženje za razvoj socijalnog poduzetništva (objavljeno na –  kupujmodomace.ba)
 298. Senstv.eu, 18.11.2015. Okrugli sto o temi „Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH“ (objavljeno na – senstv.eu)
 299. Hayat TV,  vijesti u 7 – FSU u BiH i IBHI Okrugli sto o socijalnom poduzetništvu, 18.11.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 300. TV1, Dnevnik u 19 – FSU u BiH i IBHI Okrugli sto o socijalnom poduzetništvu, 18.11. 2015. (objavljeno na – youtube.com)
 301. Federalna TV, Dnevnik 2 – FSU u BiH i IBHI Okrugli sto o socijalnom poduzetništvu, 18.11. 2015. (objavljeno na – youtube.com)
 302. FTV, Dnevnik 2, položaj osoba sa invaliditetom u društvu, 15.11.2015.
  Na temu o osobama sa invaliditetom i njihovim položajem u društvu za FTV govorili su direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH – Ranka Ninković-Papić, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih KS – Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH – Elvira Bešlija.
  (objavljeno na – youtube.com)
 303. VIDEO: Gostovanje članova Koalicije KOMA, Sanja Stanić (direktorica Udruženja građana „Viktorija“) i Branko Suzić (predsjednik Saveza slijepih RS) – emisija „5 do 7“ na ATV Banja Luka, 20.10.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 304. VIDEO: O radu Koalicije KOMA – Intervju sa gospođom Jasnom Rebac, predsjednicom udruženja “Ružičnjak” –emisija “GRAD” na RTV Mostar 01.10.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 305. VIDEO: Prilozi o aktivnostima organizacije UDAS i radu Koalicije KOMA – emisija “BIH DANAS” na BHT1  05.10.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 306. Slobodna Bosna: Osobe sa fizičkim poteškoćama ne smiju imati problem sa školovanjem – 24.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 307. Oslobođenje: Osobe sa fizičkim poteškoćama ne smiju imati problem sa školovanjem – 24.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 308. Glas Srpske: I javne ličnosti nesmotrenim izjavama diskriminiraju marginalizovane grupe – 22.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 309. Dnevni avaz: I javne ličnosti nesmotrenim izjavama diskriminiraju marginalizovane grupe – 22.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 310. PRESS RS: Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima? – 21.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 311. Dnevni list: Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima? – 21.09.2015. (PDF dokument u novom prozoru)
 312. FSU u BiH / KOMA gostovanje – radio KISS 04.09.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 313. KOMA: gostovanje u Otvorenom studiju – BH Radio 1 – 21.7.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 314. VIDEO: Banja Luka Ulična akcija Zašto sam na margini? – RTRS – 16.7.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 315. VIDEO: Banja Luka Ulična akcija Zašto sam na margini? – ELTA TV – 16.7.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 316. KOMA: Marginalizovani su svuda oko vas, možda se jednom nađete među njima – 16.7.2015. (objavljeno na – www.etrafika.net)
 317. KOMA – „Zašto sam na margini?“, ZIPA Photo Agency – 15.7.2015. (objavljeno na – zipaphoto.net)
 318. Banja Luka – ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – 14.7.2015.  (objavljeno na – www.bl-portal.com)
 319.  U Banja Luci ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – 14.7.2015. (objavljeno na – www.udas.rs.ba)
 320.  Ulična akcija u Banjoj Luci „Zašto sam na margini?“ – 14.7.2015. (objavljeno na – www.ukljuci.in)
 321. Radio Otvorena mreža, gostovanje u emisiji  „Samo ne petkom“ (urednik Darko Došlo), 22.6.2015.
 322. Ulična akcija – Zašto smo na margini? – Oslobođenje – 15.6.2015. ( PDF dokument u novom prozoru )
 323. VIDEO Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – TV Alfa – 14.6.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 324. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – 14.6.2015 (objavljeno na  – okano.ba)
 325. Održana ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – 14.6.2015. (objavljeno na – vazdan.com)
 326. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“  – Enovosti – 14.6.2015. (objavljeno na – enovosti.ba)
 327. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – Novo Vrijeme – 14.6.2015. (objavljeno na – novovrijeme.ba)
 328. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – RadioSarajevo – 14.6.2015. (objavljeno na – www.radiosarajevo.ba)
 329. Održana ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – Dnevni Avaz – 14.6.2015. (objavljeno na – www.avaz.ba)
 330. VIDEO  Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – TV1 – 14.6.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 331. VIDEO Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – BHT 1 – 14.6.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 332. VIDEO Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – SENS servis – 14.6.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 333. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – SENS servis – 14.6.2015. (objavljeno na – senstv.eu)
 334. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“ – 14.6.2015. (objavljeno na –  www.klix.ba)
 335. Ulična akcija „Zašto sam na margini?“  – 12.6.2015. (objavljeno na – www.bljesak.ba)
 336. Poziv na uličnu akciju „Zašto sam na margini?“ – 12.6.2015. (objavljeno na  – civilnodrustvo.ba)
 337. VIDEO Otvorena mreža – jutarnji program „Udri muški“ – 12.6.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 338. Poziv na uličnu akciju „Zašto sam na margini?“ – Mreža za izgradnju mira  – 11.6.2015. (objavljeno na – www.mreza-mira.net)
 339. Banja Luka: Javna debata – Dnevni avaz – 28.5.2015.
  Dnevni Avaz 28 5 2015
 340. Borba za socijalnu pravdu: Nezaposlenost i neadekvatna davanja glavni uzroci marginalizacije – 28.5.2015. (objavljeno na – www.etrafika.net)
 341. Trećina populacije živi na granici siromaštva – 27.5.2015.(objavljeno na –www.zvornikdanas.com)
 342. Trećina populacije u BiH živi na granici siromaštva – 27.5.2015.(objavljeno na – www.slobodna-bosna.ba)
 343. Trećina građana iz marginalizovanih grupa živi na ivici siromaštva – 27.5.2015.(objavljeno na – srpskacafe.com)
 344. Marginalizovane društvene grupe na granici siromaštva – 27.5.2015.(objavljano na – banjalucanke.com)
 345. Trećina populacije u BiH živi na granici siromaštva – 27.5.2015. (objavljeno na –www.glassrpske.com)
 346. Marginalizovane grupe na ivici siromaštva – 27.5.2015. (objavljeno na – mondo.ba)
 347. Trećina populacije živi na granici siromaštva – 27.5.2015. (objavljeno na www.srna.rs)
 348. Javna debata Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti – 27.5.2015. (objavljeno na – www.bljesak.info)
 349. Predstavnici marginalizovanih grupa iznijeli svoje probleme u debati – 21.5.2015. (objavljeno na – etrebinje.com)
 350. Predstavnici raznih marginalizovanih grupa iznijeli svoje probleme u debate – 20.5.2015. (objavljeno na – srpskacafe.com)
 351. U Trebinju pokrenuta diskusija o servisima podrške marginalizovanim građanima u lokalnoj zajednici – 20.5.2015. (objavljeno na – trebinjedanas.com)
 352. Hoćemo praktičnu, a ne deklarativnu podršku – 20.5.2015. (objavljeno na – www.lokoportal.com)
 353. Video prilog (Kafa u 5) ELTA 1 HD TV – 19.5.2015.
 354. Hoćemo praktičnu, a ne deklarativnu podršku – 19.5.2015. (objavljeno na – www.veteran.ba)
 355. Nejednaka prava za sve: Vapaj za jednake mogućnosti i minimum socijalne sigurnosti – Magazin „Stav“ 14.5.2015. ( PDF dokument u novom prozoru )
 356. Održana javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ – 14.5.2015. (objavljeno na – www.banjaluka.com)
 357. Margina je većina – Javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ – 14.5.2015. (objavljeno na – startbih.info)
 358. Sutra se može desiti i vama: Sve više bh. građana se nalazi na margini – 13.5.2015. (objavljeno na – www.etrafika.net)
 359. Najava javne debate u Banjoj Luci – 12.5.2015. (objavljeno na – www.veteran.ba)
 360. Održana javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“ – 8.5.2015. (objavljeno na – ukljuci.in)
 361. Javna debata ”Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ u Banjaluci – 7.5.2015. (objavljeno na – www.udas.rs.ba)
 362. U Sarajevu održana javna debata o uspostavljanju minimuma socijalne sigurnosti – 7.5.2015. (objavljeno na – www.mi2.ba)
 363. Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti – 7.5.2015. (objavljeno na – www.treci.ba)
 364. U Sarajevu održana javna debata o uspostavljanju minimuma socijalne sigurnosti – 7.5.2015. (objavljeno na – novovrijeme.ba)
 365. TV1 – Dnevnik u 19h, prilog o javnoj debati „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti „(prilog počinje na 24:25) – 6.5.2015. (objavljeno na – www.tv1.ba)
 366. Manjina je većina – 5.5.2015. (objavljeno na – www.radiosarajevo.ba)
 367. S riječi na djela – 4.5.2015. (objavljeno na – www.veteran.ba)
 368. Gostovanje FSU u BiH / KOMA – RTV Vogosca Otvoreni program – 24.4.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 369. Javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“ – 22.4.2015. (objavljeno na – ukljuci.in)
 370. Održana debata o podršci marginalizovanim grupama – 22.4.2015. (objavljeno na – www.veteran.ba)
 371. Debata: Iskoristiti i vaninstitucionalni kapital znanja – 22.4.2015. (objavljeno na – www.mi2.ba)
 372. Javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“ – 21.4.2015. (objavljeno na – www.udas.rs.ba)
 373. Kolumna Ahmeda Burića Radio Sarajevo – „Noć od dvije decenije“ – 16.4.2015. (objavljeno na – radiosarajevo.ba)
 374. Potrebno mijenjati zakone o socijalnoj zaštiti – 16.4.2015. (objavljeno na – dnevni-list.ba)
 375. Večernji list – Rebac: Za svakog od nas u HNŽ mogli bismo reći da je marginaliziran – 16.4.2015. Vecernji list 16 4 2015
 376. Rebac: U marginalizirane osobe mogli bi svrstati gotovo sve osobe u HNŽ-u – 15.4.2015. (objavljeno na – www.mi2.ba)
 377. Koalicija marginaliziranih grupa u BiH održala javnu debatu – 15.4.2015. (objavljeno na – dnevni-list.ba)
 378. Marginalizirani gotovo svi u HNŽ – 15.4.2015 (objavljeno na – bljesak.info)
 379. CITY TV Mostar – „Ritam dana“ – 15.4.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 380. TV1 – „Tema“ – 2.4.2015.  (objavljeno na – www.tv1.ba)
 381. TV1 – „Ja biram goste: U svijetu djeteta s autizmom“ – 31.3.2015. (objavljeno na – www.tv1.ba)
 382. Udruženja koja okupljaju osobe s autizmom u Telemachovom Showroomu – 27.3.2015. (objavljeno na – www.klix.ba)
 383. KOMA pokrenula kampanju javnog zagovaranja vaninstitucionalne podrške – 26.03.2015 (objavljeno na – www.mi2.ba)
 384. Radio Sarajevo – emisija o manjinama „Manje je više“ – 26.3.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 385. BHT1 – politički magazin „Crta“ (10-minutni prilog) –  23.3.2015. (objavljeno na – youtube.com)
 386. Program Sajma obrazovanja i zapošljavanja –  20.03.2015. (objavljeno na – upcbl.com)
 387. Koalicija marginalizovanih grupa najavila borbu za svoja prava – 13. 3. 2015. (objavljeno na – www.mi2.ba)
 388. Koalicija KOMA predstavila se medijima – 13. 3. 2015. (objavljeno na – www.veteran.ba)
 389. Predstavljanje Koalicije KOMA u emisiji TVSA – 13. 3. 2015. (objavljeno na – www.udas.rs.ba)
 390. Koalicija marginalizovanih grupa KOMA – za društvo jednakih mogućnosti – 13. 3. 2015. (objavljeno na – www.radiosarajevo.ba)
 391. Održan dvodnevni trening za članice Koalicije KOMA – 19. 2. 2015. (objavljeno na – www.udas.rs.ba)
 392. Održana dvodnevna obuka predstavnika Tijela za javno zagovaranje koalicije KOMA –  13.2.2015. (objavljeno na – www.ssrs.org.rs)
 393. Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – 12. 1. 2015. (objavljeno na – www.diskriminacija.ba)
 394. Članstvo „Ružičnjaka“ u Koaliciji „KOMA“ – 15. 12. 2014. (objavljeno na – ruzicnjak-mostar.ba)
 395. Osnovana Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ – 19. 11. 2014. (objavljeno na – www.ibhi.ba)
 396. Osnivačka konvencija Koalicije KOMA – HEMA TV – 17. 11. 2014. (objavljeno na – www.youtube.com)
 397. Osnivačka konvencija Koalicije KOMA – FACE TV – 17. 11. 2014. (objavljeno na – www.youtube.com)
 398. Osnivačka konvencija Koalicije KOMA – TV 1 – 17. 11. 2014. (objavljeno na – www.youtube.com)

Nastavi čitati Koalicija KOMA u medijima

ODRŽAN OKRUGLI STO „UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI“

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH (SUMERO) je 25. i 26. februara 2015. godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu održao okrugli sto na temu „Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH“, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

IMG_8272

Prvog dana okruglog stola učešće je uzela i Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), s posebnim naglaskom na do sada podržane projekte u nevladinom sektoru, ali i na novoosnovanu Koaliciju KOMA.  Nastavi čitati ODRŽAN OKRUGLI STO „UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI“