Četvrti sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“

Četvrti sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u petak, 14.10.2016. u 13:30 h u hotelu Europe u Sarajevu, ul. Vladislava Skarića 5.

img_0237

Sastanku je prisustvovalo 5 članova Izvršnog odbora: Željko Volaš, Milena Kujundžić, Ljubo Lepir, Dušan Marković, Lejla Arnaut (umjesto  Memnune Zvizdić), te osoblje FSU u BiH: Ranka Ninković-Papić, Zvjezdana Filipović, Muamera Bećirović.

Odsutni su bili: Fikret Zuko, Nedžad Jusić, Memnuna Zvizdić, Jadranka Sidro, Dobrica Jonjić.

Sastanak je vodio predsjednik Izvršnog odbora, Željko Volaš.

Usvojen je Dnevni red 4. sastanka IO Koalicije „KOMA“ koji je pripremio Sekretarijat Koalicije „KOMA“ i zapisnik sa 3. sastanka Izvršnog odbora.

Informacije o proteklim, aktuelnim i budućim operativnim aktivnostima Koalicije KOMA je predstavila gđa Ninković-Papić i istakla da se četiri kampanje, započete u 2015., nastavljaju, s fokusom na dvije kampanje, „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ i „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“. Istakla je problem statističke klasifikacije socijalnih preduzeća. Najavila je održavanje šest javnih debata, te četiri okrugla stola koji će biti organizovani u narednom periodu. Dodala je da će biti organizovan trening o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija za OSI, u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije.

Na sastanku je utvrđeno je da je prisutna volja članica Koalicije KOMA za aktivnosti na terenu, te da se treba animirati veći broj članica KOMA-e. Također je naglašeno da postoji potreba za međusobnim uvezivanjem institucija kao što su Centri za socijalni rad i Porezna uprava; kao i za treninzima o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija za OSI. Pored toga, predoženo je da se, u cilju artikulacije problema, konkretne inicijative u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa  pošalju na KOMA-inu adresu početkom novembra.

Zaključeno je da je prisutna velika nezainteresovanost nadležnih institucija, te istaknuto da je neophodno definirati standarde kojima će organizacije i savezi težiti.

Gosp. Volaš je zaključio sastanak u 14:30 h.