Članice koalicije KOMA

 1. Agencija “Boram”, Sarajevo
 2. “VIKTORIJA”, Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti,  Banja Luka
 3. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
 4. Društvo za borbu protiv diabetesa “SUGAR”, Tešanj
 5. Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija “Telemach” d.o.o., Sarajevo
 6. Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo
 7. EDUS – Edukacija za sve – Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci  sa i bez teškoća u razvoju, Sarajevo
 8. Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini – FSU u BiH
 9. G. Almir Peštek
 10. G. Dobrica Jonjić
 11. G. Kenan Đozo, Obrtnička djelatnost „TRANSFER PRINT“, Sarajevo
 12. G. Ljubo Lepir
 13. G. Miodrag Pandurević
 14. G. Nebojša Kolak
 15. G. Predrag Jović
 16. G. Tomislav Majić
 17. Gđa. Tanja Markulj
 18. Gđa. Veselinka Moric
 19. Gđa. Željka Vidović
 20. Gđa. Aida Šahmanović
 21. Gđa. Armina Begić
 22. Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka
 23. Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos”, Tuzla
 24. Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju – IBHI
 25. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “DLAN”, Zenica
 26. Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “APEL”, Sanski Most 
 27. Kreativni centar Trebinje
 28. Međunarodni forum Bosna – Regionalni centar Tuzla, Tuzla
 29. My Right, predstavništvo u Bosni i Hercegovini
 30. NVO “Sonata”, Trebinje
 31. NVO Altruista “SVJETLO”, Sarajevo
 32. Omladinski klub „Dijamant“, Jajce
 33. Opštinska organizacija invalida rada, Trebinje
 34. Organizacija amputiraca “UDAS”, Banja Luka
 35. Organizacija “Glas žene”, Bihać
 36. Otvorena mreža
 37. Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina
 38. Ružičnjak-Los Rosales, Mostar
 39. Sarajevski otvoreni centar
 40. “Sarafon” d.o.o. za osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Sarajevo
 41. Savez Amputiraca USK-a, Bužim
 42. Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine
 43. Savez distrofičara Republike Srpske
 44. Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske
 45. Savez invalida rada Republike Srpske, Banja Luka
 46. Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine
 47. Savez slijepih Hercegovačko-neretvanskog Kantona
 48. Savez slijepih Republike Srpske
 49. Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora Federacije Bosne i Hercegovine
 50. Savez udruženja oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine, Sarajevo
 51. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
 52. Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske – UO Saveza MeNeRaLi RS
 53. Savez za sport i rekreaciju invalida općina Breza
 54. Socijalno preduzeće “Uspon”, Sarajevo
 55. Udruga oboljelih od cerebralne paralize i osoba sa invaliditetom Zapadnohercegovačke županije, Široki Brijeg
 56. Udruga osoba sa invaliditetom „Utjeha“ Zapadnohercegovačke županije, Široki Brijeg
 57. Udruženje “Duga”
 58. Udruženje Distrofičara Bužim
 59. Udruženje “Žene Ženama”, Sarajevo
 60. Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“, Sarajevo
 61. Udruženje civilnih žrtava rata Republike Srpske
 62. Udruženje gluhih Kanton Sarajevo
 63. Udruženje građana “Otaharin”, Bijeljina
 64. Udruženje građana “Zajedno”, Banja Luka
 65. Udruženje građana Nova Romska Nada, Tuzla
 66. Udruženje građana za bolji Sanski Most (UGSM), Sanski Most
 67. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla
 68. Udruženje “Kreativno i humano – stari zanati i rukotvorine”, Brčko Distrikt
 69. Udruženje multiple skleroze regija “Istočna Hercegovina”
 70. Udruženje nezaposlenih Otium, Sarajevo 
 71. Udruženje nezaposlenih, Banja Luka
 72. Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize DEBRA Bosna i Hercegovina, Sarajevo
 73. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim „Udruženje šećeraša – Bužim“, Bužim
 74. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti “Novi Život”, Tomislavgrad
 75. Udruženje omladine sa  invaliditetom „Info Part“, Banja Luka
 76. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima, Sapna
 77. Udruženje osoba sa invaliditetom ZDK-a, UOIZDK, Zenica
 78. Udruženje osoba s invaliditetom opštine Breza
 79. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom-amputacijom „Amputirci“ Bužim, Bužim
 80. Udruženje penzionera i invalida rada, Bužim
 81. Udruženje pčelara “Propolis”, Bužim
 82. Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „NEVEN“, Prijedor
 83. Udruženje roditelja teško bolesne djece u BIH “Bolesna djeca”, Sarajevo
 84. Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga „Ruka ruci“, Bihać
 85. Udruženje roditelja, djece i omladine s teškoćama u razvoju „i“ Konjic
 86. Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje
 87. Udruženje Roma  “Eurorom”, Tuzla
 88. Udruženje slijepih i slabovidnih građana Konjic i Jablanica
 89. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
 90. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti – Udruženje dijabetičara, Bosanska Krupa
 91. Udruženje za destigmatizaciju i društvenu afirmaciju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama “Metanoia”
 92. Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju SOCI, Tuzla
 93. Udruženje za podršku djeci i roditeljima “Budućnost”, Sarajevo
 94. Udruženje za podršku osobama sa posebnim potrebama “Nada”, Rudo

Komentariši