Članice koalicije KOMA

 1. Agencija “Boram”, Sarajevo
 2. “VIKTORIJA”, Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti,  Banja Luka
 3. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
 4. Društvo za borbu protiv diabetesa “SUGAR”, Tešanj
 5. Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija “Telemach” d.o.o., Sarajevo
 6. Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo
 7. EDUS – Edukacija za sve – Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci  sa i bez teškoća u razvoju, Sarajevo
 8. Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini – FSU u BiH
 9. G. Ahmed Burić
 10. G. Almir Peštek
 11. G. Dobrica Jonjić
 12. G. Kenan Đozo, Obrtnička djelatnost „TRANSFER PRINT“, Sarajevo
 13. G. Ljubo Lepir
 14. G. Miodrag Pandurević
 15. G. Nebojša Kolak
 16. G. Predrag Jović
 17. G. Tomislav Majić
 18. Gđa. Tanja Markulj
 19. Gđa. Veselinka Moric
 20. Gđa. Željka Vidović
 21. Gđa. Aida Šahmanović
 22. Gđa. Armina Begić
 23. Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka
 24. Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos”, Tuzla
 25. Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju – IBHI
 26. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “DLAN”, Zenica
 27. Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “APEL”, Sanski Most 
 28. Kreativni centar Trebinje
 29. Međunarodni forum Bosna – Regionalni centar Tuzla, Tuzla
 30. My Right, predstavništvo u Bosni i Hercegovini
 31. NVO “Sonata”, Trebinje
 32. NVO Altruista “SVJETLO”, Sarajevo
 33. Omladinski klub „Dijamant“, Jajce
 34. Opštinska organizacija invalida rada, Trebinje
 35. Organizacija amputiraca “UDAS”, Banja Luka
 36. Organizacija “Glas žene”, Bihać
 37. Otvorena mreža
 38. Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina
 39. Ružičnjak-Los Rosales, Mostar
 40. Sarajevski otvoreni centar
 41. “Sarafon” d.o.o. za osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Sarajevo
 42. Savez Amputiraca USK-a, Bužim
 43. Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine
 44. Savez distrofičara Republike Srpske
 45. Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske
 46. Savez invalida rada Republike Srpske, Banja Luka
 47. Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine
 48. Savez slijepih Hercegovačko-neretvanskog Kantona
 49. Savez slijepih Republike Srpske
 50. Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH
 51. Savez udruženja oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine, Sarajevo
 52. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
 53. Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske – UO Saveza MeNeRaLi RS
 54. Savez za sport i rekreaciju invalida općina Breza
 55. Savjetovalište za Osobe sa invaliditetom (I.G.S.R.), Sarajevo
 56. Socijalno preduzeće “Uspon”, Sarajevo
 57. UG Majke hendikepirane djece, TK Tuzla
 58. Udruga oboljelih od cerebralne paralize i osoba sa invaliditetom Zapadnohercegovačke županije, Široki Brijeg
 59. Udruga osoba sa invaliditetom „Utjeha“ Zapadnohercegovačke županije, Široki Brijeg
 60. Udruga Pravi put, Grude
 61. Udruženje “Duga”
 62. Udruženje Distrofičara Bužim
 63. Udruženje Distrofičara Cazin, UTICA
 64. Udruženje “Žene Ženama”, Sarajevo
 65. Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“, Sarajevo
 66. Udruženje civilnih žrtava rata Republike Srpske
 67. Udruženje gluhih Kanton Sarajevo
 68. Udruženje građana “Otaharin”, Bijeljina
 69. Udruženje građana “Zajedno”, Banja Luka
 70. Udruženje građana Nova Romska Nada, Tuzla
 71. Udruženje građana za bolji Sanski Most (UGSM), Sanski Most
 72. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla
 73. Udruženje “Kreativno i humano – stari zanati i rukotvorine”, Brčko Distrikt
 74. Udruženje multiple skleroze regija “Istočna Hercegovina”
 75. Udruženje “NAŠ KONCEPT”, Sarajevo
 76. Udruženje nezaposlenih Otium, Sarajevo 
 77. Udruženje nezaposlenih, Banja Luka
 78. Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize DEBRA Bosna i Hercegovina, Sarajevo
 79. Udruženje oboljelih od postraumatskog stresnog poremećaja, UO PTSP VOX, Sarajevo
 80. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim „Udruženje šećeraša – Bužim“, Bužim
 81. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti “Novi Život”, Tomislavgrad
 82. Udruženje omladine sa  invaliditetom „Info Part“, Banja Luka
 83. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima, Sapna
 84. Udruženje osoba sa invaliditetom ZDK-a, UOIZDK, Zenica
 85. Udruženje osoba s invaliditetom opštine Breza
 86. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom-amputacijom „Amputirci“ Bužim, Bužim
 87. Udruženje penzionera i invalida rada, Bužim
 88. Udruženje pčelara “Propolis”, Bužim
 89. Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „NEVEN“, Prijedor
 90. Udruženje roditelja teško bolesne djece u BIH “Bolesna djeca”, Sarajevo
 91. Udruženje roditelja, djece i omladine s teškoćama u razvoju „i“ Konjic
 92. Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje
 93. Udruženje Roma  “Eurorom”, Tuzla
 94. Udruženje slijepih i slabovidnih građana Konjic i Jablanica
 95. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
 96. Udruženje u borbi protiv ovisnosti „Ruka Ruci“, Bihać
 97. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti – Udruženje dijabetičara, Bosanska Krupa
 98. Udruženje za destigmatizaciju i društvenu afirmaciju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama “Metanoia”
 99. Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju SOCI, Tuzla
 100. Udruženje za podršku djeci i roditeljima “Budućnost”, Sarajevo
 101. Udruženje za podršku osobama sa posebnim potrebama “Nada”, Rudo
 102. UNIVERSAL DESIGN ASISTIVE TECHNOLOGY, Sarajevo
 103. 3DownŠtampa – 3DownPrint d.o.o., Sarajevo
 104. „Naša vizija“ d.o.o., Zenica

Komentariši