Članovi/Članice Tijela za javno zagovaranje (TJZ)

1. Veselin Rebić (Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo),
2. Dušan Marković (Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina),
3. Tatjana Kosak (Udruga „Utjeha“),
4. Sanja Radlović (Sarafon d.o.o.),
5. Maida Agić (Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“),
6. Samir Krivić (Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH),
7. Sandra Babić Trkulja (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske),
8. Belma Karkelja-Omerović (Uspon d.o.o.),
9. Ognjen Ranisavić (Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka),
10. Milenko Radmilović (Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju “Vedar osmijeh”, Bileća).