Članovi/Članice Tijela za javno zagovaranje (TJZ)

1. Andrea Bilandžić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero”),
2. Haris Čaušević (NVO Altruista „Svjetlo“),
3. Anka Izetbegović (Udruženje „Duga“),
4. Senka Jeremić (Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje),
5. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
6. Ilzana Weiss (Udruženje EDUS – Edukacija za sve),
7. Sanja Stanić („Viktorija“ Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti, Banja Luka).