Članovi/Članice Tijela za javno zagovaranje (TJZ)

1. Andrea Bilandžić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero”),
2. Anka Izetbegović (Udruženje „Duga“),
3. Senka Jeremić (Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje),
4. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
5. Ilzana Weiss (Udruženje EDUS – Edukacija za sve),
6. Sanja Stanić („Viktorija“ Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti, Banja Luka).