Deinstitucionalizacija i servisi lokalne podrške

 

deinstitucionalizacijaservisi podrške u lokalnoj zajednici

DEINSTITUCIONALIZACIJA

Stvaranje uslova za jačanje vaninstitucionalne podrške marginalizovanim grupama donošenjem (entitetskih) mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške sa akcentom na servise lokalne podrške.