Drugi sastanak Izvršnog odbora 6.5.2015. godine

Drugi sastanak Izvršnog odbora Koalicije KOMA održan je 6. 5. 2015. godine, u Hotelu „Grand“ u Sarajevu.

IMG_8678


Sastanku je prisustvovalo sedam članova Izvršnog odbora (IO): predsjedavajući IO Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka), zamjenica predsjedavajućeg IO Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo), Dobrica Jonjić (Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine), Memnuna Zvizdić (izvršna direktorica Udruženja „Žene ženama“), Fikret Zuko (predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo), Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo), i Dušan Marković (direktor Udruženja za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina), te predstavnici Sekretarijata KOME: Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH, Tijana Dmitrović, koordinatorica CSSP projekta, Žarko Papić, direktor IBHI-ja i Dubravka Halepović, pravna savjetnica.
G. Volaš je vodio sastanak. Nakon usvajanja zapisnika sa prvog sastanka IO i dnevnog reda drugog sastanka, članovi Izvršnog odbora su upoznati s dosadašnjim i budućim aktivnostima KOME. Izvještaj o aktivnostima je pozitivno ocijenjen i usvojen. Članovi Izvršnog odbora su zatim diskutovali o zagovaračkim aktivnostima koje će se odvijati direktno u relevantnim ministarstvima i javnim institucijama u Bosni i Hercegovini, na svim relevantnim nivoima. Utvrđen je okvirni plan zagovaranja sa zaduženjima članova IO, koji su iskazali veliku spremnost i volju da učestvuju i vode zagovaračke aktivnosti KOME, u interesu svih njenih članica i marginalizovanih građana Bosne i Hercegovine.

IMG_8679 IMG_8676