Neka se vaš glas čuje – Moja priča i Moj prigovor

Home Forums Info Neka se vaš glas čuje – Moja priča i Moj prigovor

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  sif2014 3 years, 11 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #863

  sif2014
  Keymaster

  Poštovane članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – KOMA,

  Kao što znate, Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA trenutno provodi dvije kampanje javnog zagovaranja: 1) uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti i 2) regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iza marginalizovanih grupa.

  U okviru kampanja planirane su aktivnosti osvještavanja javnosti o problemu marginalizacije, njegovoj ozbiljnosti i raširenosti. Razumijevanje i podrška javnosti su veoma važni u procesima zagovaranja kod relevantnih institucija jer se na taj način pojačava pritisak na vlasti da poduzmu odgovarajuće korake.

  U tu svrhu smo kreirali dvije nove e-mail adrese: mojaprica@koma.ba i mojprigovor@koma.ba. Navedene adrese će služiti kao platforma za vaša iskustva, primjedbe i sugestije koje će predstavnicima KOME dati bolji uvid u probleme članica te rješenja koja one mogu ponuditi.

  Molimo vas da se obratite svojim korisnicima, saradnicima, članovima i poznanicima koji su marginalizovani na bilo koji način, sa molbom da napišu kratki tekst na temu „Zašto sam na margini?“. Tekst treba imati između 300 i 500 riječi (otprilike 1 – 1.5 stranica kucanog teksta) i što praktičnije opisivati iskustva marginalizacije, negativne ali i pozitivne primjere iz svakodnevnog života. Priče treba dostaviti na e-mail adresu mojaprica@koma.ba što ranije možete, sa imenom i prezimenom osobe i mjestom iz kojeg dolazi te napomenom da li želi da se priča koristi i objavljuje anonimno ili sa potpisom.

  Prikupljene priče koristiće se u zagovaračkim aktivnostima i kampanji osvještavanja javnosti objavljivanjem na web stranici Koalicije http://www.koma.ba, u štampanim medijima, za radijske jinglove i video spotove. Osim redakcijskih izmjena neće biti suštinski mijenjane.

  Na e-mail adresu mojprigovor@koma.ba možete slati konkretne primjedbe na rad institucija na svim nivoima vlasti, implementaciju postojećih propisa i zakona ili dati svoje sugestije za izmjene u praksi i zakonodavstvu, sve u oblasti zaštite ljudskih prava marginalizovanih grupa. Primljene primjedbe i sugestije će biti uvrštene u zagovaračke aktivnosti Koalicije KOMA tamo gdje je moguće.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.