FSU u BIH i IBHI Izvještaj sa Okruglog stola, 18.11.2016.

Okrugli sto „Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH“ održan je u Sarajevu, u hotelu Bosnia, 18.11.2016. godine sa početkom u 11 sati. Pored 5 (4 Ž/1 M) predstavnika Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), okruglom stolu je prisustvovalo 29 učesnika (12 Ž/17 M) – predstavnici nevladinih organizacija, ministarstava, privatnog sektora i akademske zajednice.

Cilj Okruglog stola je bio da se kroz diskusiju i konkretne prijedloge i inicijative utječe na ubrzanje procedure usvajanja Zakona o osnovama socijalne zaštite FBiH čije je usvajanje predviđeno za kraj 2016. godine, ali je izvjesnije da će se to dogoditi u 2017. godini. Učesnicima Okruglog stola unaprijed je dostavljen Policy brief „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?“ kao osnova za diskusiju.

Program rada okruglog stola se sastojao od uvodnih izlaganja i diskusije kojoj su učesnici okruglog stola aktivno doprinijeli:

 • Pozdravna riječ i uvod – Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH
 • Pozdravna riječ – Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?“, Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju
 • Diskusija, zaključna razmatranja i preporuke
 • U diskusiji je istaknuto:
 • Cilj sistema socijalne zaštite treba da bude ekonomska, pravna, socijalna i fiskalna održivost kako bi se smanjilo siromaštvo i svakome obezbijedio život dostojan čovjeka.
 • Potrebno je precizirati zakone u oblasti socijalne zaštite, a Zakon o osnovama socijalne zaštite je ključni i osnovni element.
 • Zakon o osnovama socijalne zaštite ima tri stuba: minimum socijalne sigurnosti; indirektni imovinski cenzus kojim se vrši selekcija korisnika – ne na bazi statusa već na bazi stvarne socijalne potrebe; radna aktivacija korisnika.
 • Teme socijalna sigurnost i jednake mogućnosti su dvije odvojene teme.
 • Trebali bi postojati multidisciplinarni timovi koji bi bili nadležni za OSI.
 • Isti benefiti za isti stepen i težinu invaliditeta treba da budu riješeni posebnim propisom.
 • Postoji problem neujednačenosti naknada i sistema koji ne dozvoljava dvije naknade istovremeno, kao što su naknada za nezaposlenost i naknada iz socijalne zaštite.
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS podržava ideju da se „očisti“ sistem socijalne zaštite.
 • Posebna pažnja se treba posvetiti jačanju udruženja socijalnih radnika.
 • Socijalna anamneza je ključ za ostvarivanje kategorija.
 • Potrebno je uspostaviti kriterije za utvrđivanje sistema socijalne zaštite, a uštede ne treba praviti kroz socijalnu zaštitu, već kroz uštede u administraciji i javnim nabavkama.
 • Pažnju posvetiti ekonomskom osnaživanju porodica osoba sa invaliditetom.
 • Zakon o socijalnim uslugama bi mogao pružiti porodicama potrebnu podršku.
 • Centri za socijalni rad su nosioci realizacije onoga što se napravi kroz usvajanje i implementaciju spomenutog Zakona.
 • Pitanje koncepta praga minimuma socijalne sigurnosti – nepostojanje minimuma socijalne sigurnosti u BiH čiji koncept postoji, ali se ne može uvesti Zakonom o osnovama socijalne zaštite (u RS-u).
 • Pitanje analize raspodjele budžetskih sredstava.
 • Pitanje dosljednosti u primjeni gdje je potrebno postaviti dobre mehanizme koji će imati u sebi elemente monitoringa i ne smiju biti ograničeni na okvir.
 • Pitanje obučenosti socijalnih radnika – kada je u pitanju selekcija korisnika, nije dovoljno pozabaviti se samo indirektnim imovinskim cenzusom, već treba znati primijeniti anamnezu u identifikaciji socijalnih slučajeva.

U širokoj diskusiji zaključeno je da je Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH osnova za promjene u velikom broju mjera na entitetskom nivou, kao i to da je potrebno započeti s takvim procedurama  i u RS-u, te da cilj sistema socijalne zaštite treba da bude ekonomska, pravna, socijalna i fiskalna održivost kako bi se smanjilo siromaštvo i svakome obezbijedio život dostojan čovjeka, kao i to da je potrebno uspostaviti kriterije za utvrđivanje sistema socijalne zaštite, a uštede ne treba praviti kroz socijalnu zaštitu, već kroz uštede u administraciji i javnim nabavkama.

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na Okruglom stolu je bilo odlično. Bilo je prisutno 8 predstavnika iz 8 medija (4 M/4 Ž): medijska agencija FENA, BHT, FTV, BH Radio 1, Hayat TV, Pink BH, Radio Slobodna Evropa, City Radio Otvorena mreža.

Web portali:

 1. https://www.hayat.ba/vijest.php?id=51188
 2. http://www.pogled.ba/clanak/papic-u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/101592
 3. http://www.fena.ba/article/898356/papic-u-bih-900000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva
 4. http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/papic-u-bih-900000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/185973
 5. http://vijesti.ba/clanak/335233/u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva
 6. http://www.mostar-info.com/index.php/86-vijesti/116553-u-bih-900-000-ljudi-%C5%BEivi-ispod-linije-apsolutnog-siroma%C5%A1tva
 7. http://www.bhrt.ba/vijesti/bih/papic-ispod-granice-siromastva-27-posto-bh-gradana/
 8. http://www.uskinfo.ba/vijest/u-bih-900000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/29279
 9. http://www.bljesak.info/rubrika/business/clanak/u-bih-900000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/176747
 10. http://neznase.ba/u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/
 11. http://www.klix.ba/vijesti/bih/papic-u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/161118062
 12. http://radioglasdrine.com/vijesti/bih/ispod-granice-siromastva-27-posto-bh-gradana/
 13. http://www.6yka.com/novost/117250/u-bih-900.000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva
 14. http://www.glas.ba/2016/11/18/fena-novost-okrugli-sto-o-socijalnoj-sigurnosti-i-zakonu-o-osnovama-socijalne-zastite-fbih-2/
 15. http://bosnia.shafaqna.com/BA/BA/287320
 16. http://dijalogin.tv/papic-u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/
 17. http://www.bh-index.com/u-bih-900-000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva/#
 18. http://www.vecernji.ba/u-bih-900000-ljudi-zivi-ispod-linije-apsolutnog-siromastva-1129423
 19. https://www.sutra.ba/vijest/papi-u-bih-900-000-ljudi-ivi-ispod-linije-apsolutnog-siromatva-158937#facebookPopup
 20. https://www.youtube.com/watch?v=3BX4s68Bdro
 21. http://www.federalna.ba/bhs/vijest/184542/u-sarajevu-odrzan-okrugli-sto-o-temi-socijalne-sigurnosti
 22. http://www.fena.ba/article/898274/okrugli-sto-o-socijalnoj-sigurnosti-i-zakonu-o-osnovama-socijalne-zastite-fbih

Radio stanice:

Kompletan izvještaj u PDF formatu možete preuzeti klikom na ovaj link

Galerija fotografija sa održavanja okruglog stola: