I u Banjoj Luci održana ulična akcija “Zašto sam na margini?”

IMG_9075

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA mnogim aktivnostima pokušava skrenuti pažnju javnosti na položaj marginalizovanih grupa danas u BiH. Tako je, nakon ulične akcije „Zašto sam na margini?“ koja je 14.6.2015. održana u Sarajevu, upriličena istoimena akcija u Banjoj Luci 15.7.2015. godine, uz podršku stotina građana i udruženja – članica KOME.

„Želimo da ovakvim akcijama skrenemo pažnju i utičemo na zakonodavce da u procesu donošenja odluka uzmu u obzir i potrebe ove populacije, u cilju izjednačavanja mogućnosti, ne samo slijepih i slabovidih, nego i ostalih lica sa posebnim potrebama. Trebamo doprinijeti micanju sa margine u centar, gdje nam je i mjesto. Koristimo priliku da pozovemo sve građane da razmisle, jer i oni mogu sutra biti na margini, bez obzira što danas to nisu“ naglasio je Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, koji je zajedno sa Organizacijom „UDAS“ i Udruženjem „Zajedno“, koje su takođe članice KOME, aktivno učestvovao u akciji.

IMG_9050

IMG_9020

Tokom ulične akcije zainteresovani građani su komunicirali sa pripadnicima različitih marginalizovanih grupa u BiH te dobili informacije o djelovanju KOME, aktuelnim kampanjama javnog zagovaranja i mogućnostima učlanjenja ili podrške.

Neki od slogana koji su se mogli čuti tokom akcije su: „Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?“ te  „Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima?“. Ove snažne poruke su prenesene velikom broju građana Banja Luke s očekivanjem da će se, pored promjena politika i zakonske regulative, početi dešavati promjene i u svijesti građana BiH.

IMG_9041

IMG_9027