Izvještaj sa III Konvencije Koalicije KOMA

Treća konvencija Koalicije marginalizovanih grupa „KOMA“ održana je u Sarajevu, u hotelu „Bristol“, u srijedu, 21.12.2016. godine. Prisustvovalo je 95 učesnika/ca (56 M /39 Ž). Rad Konvencije je moderirala Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH.

Otvarajući treću Konvenciju, Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BIH, naglasila je da su postignuti značajni rezultati u aktivnostima Koalicije KOMA.

Prisutnima se obratio i Mladen Ivanić, Predsjedavajući Predsjedništva BiH: “Važno je reći da rješavanje ovakvih problema nije stvar novaca jer se ovdje ne radi o velikim novcima, već o samo malo dobre volje da ti ljudi budu sretniji. Ti ljudi su, ne svojom voljom, nego voljom ovoga društva, gurnuti na marginu. Dakle, vrijeme je da prestanemo na to gledati kao na grupe. Iza svake grupe stoje ljudi, imenom i prezimenom, sa svojim životnim problemima, strahovima.”

Dnevni red je imao 9 tačaka i jednoglasno je usvojen:

 • Zvanično otvorenje i riječi dobrodošlice: Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH
 • Uvodno obraćanje: Mladen Ivanić, Predsjedavajući Predsjedništva BiH
 • Policy brief “Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?”, Žarko Papić, direktor IBHI-a
 • „Percepcija položaja marginalizovanih grupa u javnosti – analiza efekata medijskih kampanja“, Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH
 • Diskusija
 • Informacije o Analizi prioritetnih problema u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016/2017, Žarko Papić, direktor IBHI-a
 • Diskusija
 • Prijedlozi dokumenata za usvajanje:
 • Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ za period novembar 2015. – decembar 2016.
 • „Analiza prioritetnih problema u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016/2017“
 • Zaključci

O svim tačkama dnevnog reda vođena je konstruktivna diskusija sa naglaskom na rezultate koje je KOMA ostvarila, te na buduće aktivnosti.

U diskusiji je naglašeno:

 • Bitan mehanizam za upravljanje sistemom je minimum socijalne sigurnosti, koji ne mora biti u novčanom obliku;
 • Budžetska sredstva bi se trebala trošiti na transparentan način, kroz raspisivanje javnih tendera;
 • Potrebno je uspostaviti mehanizme kontrole utroška budžetskih sredstava;
 • Postoje dva ključna pojma povezana sa problemima marginalizovanih grupa:
  1. stanje pojavnosti problema – stanje društva,
  2. pitanje resursa – da bi se odgovorilo na stanje potreba;
 • Bitno je izraziti kompetencije i snagu civilnog društva; te prepoznati potrebe marginalizovanih grupa,
 • U javnosti i kod donosilaca odluka je bitno nastupiti odlučno i prodorno;
 • Prisutna je sistemska diskriminacija osoba sa invaliditetom;
 • Staviti na dnevni red donosilaca odluka problem rada NVO sektora;
 • Provoditi veću kontrolu prilikom registracije udruženja i fondacija;
 • Unaprijediti praktične mehanizme koordinacije;
 • Impuls i inicijativa moraju doći iz civilnog sektora;
 • Monitoring stanja i provođenja mjera;
 • Svijest građana nije razvijena u dovoljnoj mjeri;
 • U RS za organizacije od javnog interesa nema sredstava;
 • Potrebno je intenzivirati aktivaciju i pritisak na donosioce odluka;
 • 3 principa koja treba da nas vode:
  1. pristupačnost,
  2. participativnost,
  3. jednakost;
 • Bitna su ulaganja u proizvodnju, ali i u „socijalu“;
 • Organizacija posebnih projekata od strane Evropske unije za organizacije osoba sa invaliditetom;
 • Koalicija KOMA će nastaviti zagovaračke aktivnosti na promjeni sistema, i na tome će se ustrajati;
 • Uvezivanje i opstanak koalicija organizacija civilnog društva je jedan od rijetkih načina na koji se mogu promijeniti neke stvari;
 • Problem održivosti i gašenja NVO sektora zbog povlačenja stranih donatora:
  1. nedovoljan interes vlasti,
  2. veliki fiskalni problemi,
  3. potpuno pogrešne politike međunarodnih organizacija;
 • Nedovoljno razvijena svijest građana o potrebama osoba sa invaliditetom;
 • Problem organizacija osoba sa invaliditetom kod javnih poziva – nedovoljno razvijeni kapaciteti.

U diskusiji je zaključeno:

 • Predstavnici nevladinog i javnog sektora su izrazili podršku aktivnostima Koalicije KOMA;
 • Postoje veliki problemi u raspodjeli budžetskih sredstava;
 • Postoji problem kod organizacija osoba sa invaliditetom kada je u pitanju apliciranje na javne tendere, zbog nedovoljno razvijenih kapaciteta, te je, u skladu s tim, potrebno uvesti posebne kriterije ili pozive za organizacije osoba sa invaliditetom;
 • Postoji zainteresovanost za treninge o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za osobe sa invaliditetom.

 

 • Podnijeta je informacija o Analizi „Prioritetni problemi i prijedlozi rješenja u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2016/2017“ sa Aneksom „Analiza upitnika“ iz ankete provedene među članicama Koalicije KOMA o prioritetnim problemima.
 • Predstavljena je analiza „Percepcija položaja marginalizovanih grupa u javnosti – analiza efekata medijskih kampanja“.
 • Predstavljen je policy brief „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?“

Na osnovu prezentacija i diskusije, jednoglasno su prihvaćeni i usvojeni sljedeći dokumenti Koalicije KOMA:

 • Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „ KOMA“ za period novembar  – decembar 2016.;
 • Analiza „Prioritetni problemi i prijedlozi rješenja u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2016/2017“ sa Aneksom „Analiza upitnika“.

Treća konvencija Koalicije KOMA uspješno je završena sa usvojenim dokumentima i zaključcima, te operativnim dogovorima o nastavku aktivnosti zagovaračkih kampanja.

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na drugoj Konvenciji Koalicije KOMA je bilo veoma dobro. Bilo je prisutno 12 predstavnika (6 M / 6 Ž) iz 9 medija: Hayat TV, FTV, Radio Otvorena mreža, Inicijativa TV, BN TV, SRNA, TV 1, Sens TV, Radio Slobodna Evropa.

Linkovi medijskih objava:

 1. ba: http://informativa.ba/2016/12/21/odrzana-treca-konvencija-koalicije-marginalizovanih-grupa-u-bih-koma
 1. ba: http://www.glas.ba/2016/12/20/fena-novost-najave-dogadaja-za-21-12-2016-godine-srijeda/
 2. ba: http://www.capital.ba/najava-dogadaja-za-srijedu-21-decembar-2016-godine/
 3. ba: http://www.federalna.ba/bhs/vijest/188181/ucesnicima-se-obratio-mladen-ivanic
 4. ba: http://www.hayat.ba/vijest.php?id=55178
 5. SRNA: http://www.srna.rs/novosti1/459868/pruziti-pravo-na-jednake-mogucnosti-.htm
 6. FENA: http://www.fena.ba/article/907565/odrzana-treca-konvencija-koalicije-marginalizovanih-grupa-u-bih-koma
 7. ba: http://www.predsjednistvobih.ba/saop/default.aspx?id=74091&langTag=bs-BA
 8. Agencija VIP: http://viphd.ba/video/Decembar%202016/21%20decembar/2112-sarajevo-konvencija-marginaliziranih-grupa-koma-inserti.mp4
 9. Agencija VIP: http://viphd.ba/video/Decembar%202016/21%20decembar/2112-sarajevo-konvencija-marginaliziranih-grupa-koma-ranka-papic.mp4
 10. Agencija VIP: http://viphd.ba/video/Decembar%202016/21%20decembar/2112-sarajevo-konvencija-marginaliziranih-grupa-koma-udruzenje-amputirci-izjava1.mp4
 11. Agencija VIP: http://viphd.ba/video/Decembar%202016/21%20decembar/2112-sarajevo-konvencija-marginaliziranih-grupa-koma-hasib-kovacevic.mp4
 12. TV1: http://tv1.ba/vijesti/dnevnik-u-19-21-12-2016/
 13. Agencija VIP: http://www.viphd.ba/2016/12/21/sarajevo-predsjedavajuci-predsjednistva-bih-mladen-ivanic-prisustvovao-trecoj-konvenciji-koalicije-marginaliziranih-grupa-u-bih-koma/
 14. com: http://www.istinito.com/index.php/drustvo/3230-ivanic-na-konvenciji-koalicije-marginalizovanih-grupa-u-bih-koma
 15. FTV: http://www.federalna.ba/bhs/vijest/188184/dnevnik-2-21122016
 16. SENS Servis: http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=102329:sarajevo-predsjedavajui-predsjednitva-bih-mladen-ivani-prisustvovao-je-treoj-konvenciji-koalicije-marginaliziranih-grupa-u-bih-ivani-o-marginaliziranim-grupacijama-drutva-0135&catid=55:bih
 17. SENS Servis: https://www.youtube.com/watch?v=-Vq2lHkF9dQ
 18. SENS Servis: http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=102315:sarajevo-predsjedavajui-predsjednitva-bih-mladen-ivani-prisustvovao-je-treoj-konvenciji-koalicije-marginaliziranih-grupa-u-bih-ranka-ninkovi-papi-direktorica-fsu-u-bih-qelimo-da-pokaemo-kakva-je-situacija-marginaliziranih-grupa-i-osoba-u-bihq-0040&catid=55:bih
 19. SENS Servis: http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=102323:sarajevo-predsjedavajui-predsjednitva-bih-mladen-ivani-prisustvovao-je-treoj-konvenciji-koalicije-marginaliziranih-grupa-u-bih-inserti-0137&catid=55:bih
 20. SENS Servis: https://www.youtube.com/watch?v=gIFujBgNUo8
 21. ba: http://diskriminacija.ba/vijesti/odr%C5%BEana-konvencija-koalicije-marginalizovanih-grupa-u-bih

Kompletan izvještaj možete preuzeti klikom na ovaj link