Izvještaj sa Okruglog stola „Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo“

Okrugli sto „Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo“ u okviru kampanje „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog preduzetništva“ održan je u utorak, 25.4.2017. u 11 h u hotelu Europe, ul. Vladislava Skarića 5, Sarajevo.

Pored 4 (3 Ž/1 M) predstavnika/ce Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Okruglom stolu je prisustvovalo 27 učesnika (13 Ž/14 M) – predstavnici socijalnih preduzeća, vladinih institucija, akademske zajednice i nevladinog sektora.

Cilj Okruglog stola je bio zagovaranje implementacije mjera iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020., sa naglaskom na mjere i projekte socijalnog poduzetništva, te njihovih potencijalnih repliciranja na druge kantone u FBiH. Učesnicima Okruglog stola unaprijed je dostavljen dokument „Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo“.

Program rada Okruglog stola se sastojao od uvodnih izlaganja i diskusije kojoj su učesnici Okruglog stola aktivno doprinijeli:

 • Otvaranje Okruglog stola i pozdravna riječ – Ranka Ninković-Papić, direktorica, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH)
 • Pozdravna riječ i uvodne napomene – Majda Fetahagić, pomoćnik direktora, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
 • „Planiranje razvoja socijalnog poduzetništva – primjer Kantona Sarajevo“ – Žarko Papić, direktor, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI)
 • Diskusija
 • Zaključna razmatranja i usvajanje preporuka

U diskusiji je istaknuto sljedeće:

 • Strategija razvoja KS do 2020. je ključni razvojni dokument kantona u kojem se radi o integralnom pristupu (ekonomski, društveni, okolišni, infrastrukturni);
 • Model socijalnog poduzetništva je ugrađen u cilj koji se odnosi na zaposlenost, planirano je da se radi na taj način u svim kantonima;
 • Potrebno je uspostaviti inovativne modele zapošljavanja jer nezaposlenost nije samo ekonomski, već i socijalni problem koji traži nova rješenja;
 • Finansiranje socijalnog poduzetništva putem projekata stranih donatora nije održivo;
 • Socijalno poduzetništvo je tranzicija „socijale“ ka radu koje omogućava svima onima koji su na margini da žive normalan život;
 • Dobit socijalnih preduzeća se koristi za razvoj preduzeća ili za novo zapošljavanje;
 • Bitno je uspostaviti Centar za razvoj socijalnog poduzetništva koji će biti institucionalni pokretač i koji će imati edukativnu funkciju, kao i funkciju evaluacije i monitoringa socijalnog poduzetništva; te koji bi pružao podršku neovisno od entitetskih fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i udruženja OSI;
 • Zakonsko rješenje ovog pitanja treba da što prije ugleda svjetlo dana;
 • Ne treba prepisivati propise iz evropske prakse, već treba uzeti dobre primjere i prilagoditi ih našim uslovima;
 • Bilo bi dobro da se ovo pitanje riješi na entitetskom, a ne na kantonalnim nivoima;
 • Ono što bi trebalo da posluži kao kičma za ocjenu stanja jesu registri stanovništva;
 • Postoje mjere za zapošljavanje, ali je sistem loše napravljen, nedostaju statistički podaci, nedostaje kadar, prisutna je nezainteresovanost za prekvalifikaciju, generalno sistem vrijednosti nije dobar;
 • Zavod za zapošljavanje stoji na raspolaganju i ima sredstava za zapošljavanje;
 • Sistem socijalnih subvencija potpuno zanemaruje stvarnu situaciju i u suprotnosti je sa tržišnom privredom;
 • Neka od rješenja su: Zakon o osnovama socijalne zaštite, jedinstveni registar svih korisnika socijalnih transfera i uvođenje indirektnog imovinskog cenzusa;
 • Strategija bi mogla uvezivati i razvijati preciznije komunikacijske mehanizme koji bi omogućili bolju radnu aktivaciju korisnika;
 • Nevladin sektor je u nezavidnom položaju jer nisu definirane operativne aktivnosti koje će finansirati rad udruženja koja se finansiraju po projektima, nevladin sektor treba da se aktivnije uključi u rješavanje problema u društvu;
 • Treba više promovisati ovakve inicijative, te raditi na promjeni svijesti stanovništva;
 • Socijalna preduzeća posluju na tržištu po istim principima kao i tradicionalna profitabilna preduzeća;
 • Tržište ne prepoznaje važnost saradnje i stvaranja povoljnijeg okruženja za razvoj preduzeća koja zapošljavaju osobe s invaliditetom;
 • Postojeće zakonske odredbe se ne poštuju, mora se raditi na stvaranju olakšica za socijalna preduzeća;
 • Prije usvajanja konačnog zakona mora se uzeti u obzir sve veći broj nameta, kao i mogućnost poreskih olakšica;
 • Određene grupe se ne prepoznaju na tržištu rada zbog korištenja prava iz socijalne zaštite, te samo određeni broj ljudi može preći iz socijale u radnu aktivaciju;
 • Sve je manje kadra i sveprisutan je problem iseljavanja ljudi i zatvaranja radnih mjesta;
 • Socijalno poduzetništvo je skroz nova ideja i još uvijek nije dovoljno razvijeno;
 • Nastojat će se pratiti primjer Kantona Sarajevo kada je ova oblast u pitanju;
 • Evidentan je problem raspodjele sredstava;
 • Postojeći zakoni i strategije, od kojih su brojni urađeni po svim evropskim standardima, se ne poštuju;
 • Strategija razvoja KS je „živi dokument“ koji predstavlja proces stalnog ažuriranja i praćenja;
 • U BiH postoji dosta neiskorištenog potencijala i inicijativa, administrativne prepreke su jedan od razloga za to;
 • Iskustva i mogućnosti iz Kantona Sarajevo treba da se prenesu i na druge kantone;
 • Segment socijalnog poduzetništva treba inkorporirati u Strategije razvoja drugih kantona.

U diskusiji je zaključeno sljedeće:

 • Ideja socijalnog poduzetništva koja je inkorporirana u Strategiju razvoja KS do 2020. je prihvaćena;
 • Pokrenut će se inicijative i u drugim kantonima kako bi se ova ideja ugradila u trenutne Strategije razvoja drugih kantona;
 • Uputit će se informacija Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa preporukama sa Okruglog stola.

Medijska popraćenost:

Na Okruglom stolu je bilo prisutno 5 predstavnika/ce (3 M/2 Ž) medija: BH Radio 1, Boram, TVSA, FENA, Radio Otvorena mreža.

Televizije:

Web portali:

 

Kompletan izvještaj u PDF formatu možete preuzeti klikom na ovaj link

Galerija fotografija sa održavanja Okruglog stola: