Održana prva javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“

22.4.2015. godine u Sarajevu je održana javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) – Sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini – KOMA, uz podršku USAID-a. Debata je organizovana u okviru istoimene kampanje, čiji je cilj donošenje odgovarajućih mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.

IMG_8604

„Ovom i narednim javnim debatama želimo poboljšati međusektorski dijalog između građana BiH, nevladinih organizacija, predstavnika vlasti i javnih institucija o konkretnim koracima koje je potrebno poduzeti za regulisanje vaninstitucionalne podrške za marginalizovane građane BiH. Zaključci i preporuke javne debate će biti osnov daljih zagovaračkih aktivnosti Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – KOMA“, rekla je Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH.

Kao uvodničarka javne debate, gđa Anka Izetbegović istakla je da KOMA okuplja vrhunske stručnjake u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja socijalnih usluga i da je obaveza vlasti da iskoriste taj kapital znanja prilikom donošenja novih politika i njihove implementacije. „Krajnje je vrijeme da se stručnjaci izvan javnih institucija aktivno uključe u proces donošenja odluka. Možemo ponuditi konkretna rješenja jer mi, praktičari, znamo kako.“

U okviru ove kampanje će se organizovati još dvije javne debate (13. maja u Banjoj Luci i 19. maja u Trebinju), nakon čega članice Koalicije planiraju intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije.

Zaključci javnih debata će biti podloga za buduće djelovanje Koalicije KOMA.

IMG_8587

– KOMA.