JAVNI KONKURS Galerije UDAS Banja Luka za 2017. godinu

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi  umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2017. godinu.

Pravo prijave na konkurs imaju

 • Studenti/kinje treće ili četvrte godine akademija likovnih umjetnosti iz BiH i Regiona
 • Diplomirani slikari/ke sa i bez invaliditeta iz BiH i Regiona

Zainteresovani kandidati/kinje potrebno je da dostave sledeće podatke

 • Lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
 • Kratku biografiju (maksimalno 1 stranica A4 formata)
 • 10 (deset)  fotografija umjetničkih radova (JPG ili PDF format)
 • Kandidati mogu dostaviti tekst o radovima, maksimalno 1 stranica A4 formata (nije obavezujuće)

Način prijave

 • Prijave na konkurs se dostavljaju isključivo putem e-maila: udas@teol.net
 • Prednost u odabiru kandidata/kinja imaće osobe sa invaliditetom

Rok za prijavu

 • Konkurs je otvoren do 13. januara 2017. godine do 15:00 časova.

Napomena

 • Kandidati/kinje  koji  budu  odabrani  od  strane  Umjetničkog  savjeta  Galerije  za  izlagačke aktivnosti u 2017. godini, u obavezi su da se na izložbama predstave sa radovima sa kojima su i konkurisali, odnosno sa radovima na osnovu kojih ih je i Umjetnički savjet odabrao.
 • U Galeriji se može postaviti ukupno 17 radova B1 formata.

Rezultati konkursa

 • Rezultati konkursa biće objavljeni 25. januara 2017. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

 

Originalni oglas možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku udas-banja-luka_-konkurs-2017.pdf
Umjetnički savjet
Galerije UDAS Banja Luka