JAVNI KONKURS za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2017”

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje
JAVNI KONKURS
za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije
”Jesen grafike 2017”

Kulturni centar UDAS Banjaluka, u cilju promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, raspisuje Javni konkurs za dodjelu izložbenog prostora autorima iz oblasti grafičke umjetnosti u okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2017”. Manifestacija će se održati u periodu od oktobra do decembra 2017. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) autora putem samostalnih izložbi u trajanju po 15. dana.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • diplomirani likovni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije
  • studenti/kinje završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije

Zainteresovani kandidati/kinje trebaju da dostave sledeće podatke:

  • Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  • Kratku biografiju
  • 10 (deset) fotografija umjetničkih radova (grafičkih listova) rađenih u tradicionalnim grafičkim tehnikama (fotokopije i digitalni printovi neće biti uzeti u razmatranje)

Način prijave:

Rok za prijavu:

  • Konkurs je otvoren do 5. septembra 2017. godine
  • Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti 12. septembra 2017. godine na web sajtu udas.rs.ba

Napomena:

 U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave isključivo sa grafičkim listovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno sa radovima koje je umjetnički savjet odabrao

  • KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru manifestacije ”Jesen grafike 2017” snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja kataloga i plakata, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za učesnike i posjetioce tokom otvaranja izložbi

 

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS
Banjaluka
www.udas.rs.ba

Klikom na ovaj link možete preuzeti konkurs u PDF formatu