JAVNI POZIV osnovnim školama u Bosni i Hercegovini

Gradska  organizacija  amputiraca  UDAS  Banjaluka  objavljuje  Javni  poziv  osnovnim  školama  u  Bosni  iHercegovini za učešće u izradi likovnih radova na temu ‘’Prava invaliditeta su ljudska prava’’.

Pravo prijave na poziv imaju:

  • Osnovne škole u Bosni i Hercegovini

Zainteresovane osnovne škole trebaju da dostave sledeće podatke:

  • Podatke škole (naziv škole, adresa, kontakt telefona, e-mail)
  • Svaka škola može da dostavi maksimalno  5 (pet)  likovnih radova na zadatu temu.  Na poleđini svakog likovnog rada potrebni su sledeći podaci: ime i prezime učenika, razred, naziv osnovne škole)
  • Sve tehnike za izradu likovnih radova su dozvoljene

Način prijave:

  • Likovne radove učenika prijavljuju osnovne škole u Bosni i Hercegovini
  • Prijave na poziv se dostavljaju isključivo putem pošte na adresu:
    Sime Miljuša br.2. 78 000 Banjaluka

Rok za prijavu

  • Poziv je otvoren do 24. februara 2017. godine.

Napomena:

Likovni  radovi  učenika  osnovnih  škola  iz  BiH,  koji  budu  odabrani  za  najbolje  od  strane  Umjetničkog savjeta, biće predstavljeni u okviru 2 (dvije) kolektivne izložbe koje će biti u Banjaluci i Sarajevu. Radovi na  temu  ‘’Prava  invaliditeta  su  ljudska  prava’’  predstavljaju  se  u  okviru  projekta  kojeg  sufinansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona  051 437 488 radnim danom od 09.00 do 15.00 časova.

Gradska organizacija amputiraca UDAS

Banjaluka

Javni poziv možete preuzeti u pdf formatu na ovom linku