KOALICIJA KOMA ODRŽALA JAVNU DEBATU U MOSTARU

Dana 15. 4. 2015. u Nansen dijalog centru (NDC) u Mostaru, Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA organizovala je javnu debatu u okviru kampanje „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“.

Svrha javne debate bila je otvaranje međusektorskog dijaloga između građana BiH, nevladinih organizacija, predstavnika vlasti i javnih institucija o konkretnim koracima koje je potrebno poduzeti za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.

IMG_8487

U javnoj debati je učestvovalo 39 osoba (30 žena i  9 muškaraca), građana BiH, predstavnika nevladinih organizacija, relevantnih ministarstava i javnih institucija. Nakon pozdravnog obraćanja gđe Ranke Ninković-Papić, direktorice Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uvodnu riječ dala je gđa Jasna Rebac, predsjednica Udruženja mladih „Ružičnjak Los-Rosales“ i ujedno članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) za ovu kampanju. Potom je gđa Dubravka Halepović, pravna savjetnica FSU u BiH, dala pregled trenutne situacije u pravnom smislu. Uslijedila je veoma uzbudljiva diskusija koju je moderirao g. Ahmed Burić, novinar i kolumnista.

IMG_8481

Kroz javnu debatu je pokrenuto pitanje izmjena i dopuna resornih zakona o socijalnoj zaštiti, te donošenja novih akata koji bi regulisali problematiku marginalizovanih skupina.

Bitno je naglasiti da su usvojeni zaključci i preporuke koji će, skupa sa zaključcima s javne debate 6. 5. u Sarajevu i 27. 5. u Banja Luci, služiti kao osnova za direktne zagovaračke aktivnosti (sastanke u relevantnim ministarstvima, javnim institucijama itd.).