KOALICIJA KOMA PREDSTAVLJENA NA SAJMU OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA II U BANJA LUCI

U petak, 20. 3. 2015. godine, u Dvorani Borik u Banja Luci je organizovan Sajam obrazovanja i zapošljavanja II, sa 170 štandova i u tri Paviljona, predviđena za prezentacije.

Na Sajmu je učestvovala i Koalicija KOMA, predstavivši svoje aktivnosti na posebnom štandu i kroz dobro posjećenu prezentaciju, pod nazivom „Zapošljavanje i samozapošljavanje marginalizovanih osoba“, u Paviljonu 2 (NVO i ostali). Prezentacije se fokusirala na socijalno poduzetništvo kao alternativni vid zapošljavanja i samozapošljavanja marginalizovanih osoba. KOMA je već predstavljena na sajmu iste tematike u Zenici, u novembru 2014.

IMG_8347

KOMA je kroz publikacije izložene na štandu i prezentaciju ukazala na mnoge neriješene probleme ljudskih prava marginalizovanih grupa u BiH, čime je privukla i nove članice te ih sada broji 59. Četiri kampanje javnog zagovaranja KOME o kojima je bilo riječi na Sajmu su: „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“, „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“, „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ i „Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“.

IMG_8406

Sajam je učesnicima omogućio da nauče kako identifikovati i razviti sopstvene talente, da istraže neke mogućnosti koje su već dostupne i počnu uspostavljati mreže koje im mogu biti od koristi u budućnosti.

Omogućeno je da se nezaposleni mladi i manjinske grupe iz cijele zemlje uključe u direktne razgovore s preduzećima i potencijalnim poslodavcima, te da se upoznaju s mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja u BiH i inostranstvu. Sajam je ujedno predstavljao i priliku za preduzeća i institucije da prezentuju svoj rad, da se razmjenjuju informacije, razviju mreže i privuče pažnja potencijalnih zaposlenih i sagovornika.