Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA Polugodišnji elektronski bilten br. 1 juli 2015.

Bilten možete pregledati ovdje (link na eksternu stranicu)