Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje JAVNI KONKURS za izlagačke aktivnosti u 2018. godini

Kulturni centara UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2018. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • diplomirani likovni umjetnici sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije
  • studenti/kinje sa i bez invaliditeta završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije

Zainteresovani kandidati/kinje trebaju da dostave sledeće podatke:

  • Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  • Kratku biografiju
  • 10 (deset) fotografija umjetničkih radova sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije I godina nastanka)
  • Kandidati mogu dostaviti umjetnčku izjavu, maksimalno 1 stranica A4 formata (nije obavezujuće)

 Način prijave:

Rok za prijavu:

  • Konkurs je otvoren do 29. januara 2018. godine
  • Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti 5. februara 2018. godine na web sajtu udas.rs.ba

 Napomena:

  • U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je umjetnički savjet odabrao
  • KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja kataloga i plakata, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za učesnike i posjetioce tokom otvaranja izložbi

 

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS

Banjaluka

www.udas.rs.ba