Nakon Mostara, i u Sarajevu održana javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“

U srijedu, 6.5.2015. godine u Sarajevu je održana javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“ u organizaciji Sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini – KOMA, uz podršku USAID-a. Debata je organizovana u okviru istoimene kampanje, čiji je cilj donošenje odgovarajućih mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti (npr. izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti ili akata koji regulišu ovu materiju ili donošenje novih, posebnih akata).

FSUuBiH by Vanja Cerimagic 03

Uvodničar debate bio je direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić, koji je naglasio da je Bosni i Hercegovini potrebna radikalna redistribucija socijalne pomoći jer transferi koji čine četiri posto društvenog proizvoda BiH, u šta ne ulaze zdravstvo i penziono osiguranje, nisu usmjereni na najsiromašnije i one kojima najviše treba.

FSUuBiH by Vanja Cerimagic 06 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 02

– Rezultat je situacija u kojoj od tih četiri posto, najsiromašnija petina stanovništva primi samo 17 posto tih sredstava, a najbogatija petina stanovništva primi negdje oko 20 posto tih sredstava. Dakle, sistem je potpuno socijalno nepravedan – rekao je Papić.

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić rekao je da je svakako moguća pravednija socijalna politika, te naveo da je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru zakon o izjednačavanju prava za osobe s invaliditetom i zakon o jedinstvenom registru naknada na koji se ne plaća doprinos, što će utrti put za novi pristup socijalnoj zaštiti i jednakim mogućnostima.

FSUuBiH by Vanja Cerimagic 10

U okviru kampanje za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti planirane su ukupno tri debate – prva je održana 15. aprila u Mostaru, a treća će biti održana 27. maja u Banjoj Luci – nakon čega članice su planirane intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije.

Nosilac kampanje, Koalicija marginaliziranih grupa u BiH – KOMA, okuplja pojedince, nevladine organizacije, društveno odgovorne firme i socijalna preduzeća u misiji rješavanja prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginaliziranih grupa.

Zaključci javnih debata će biti podloga za buduće djelovanje Koalicije KOMA.

FSUuBiH by Vanja Cerimagic 01 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 08 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 07 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 05 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 04 FSUuBiH by Vanja Cerimagic 09

 

<Foto: Vanja Čerimagić>