ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA ČLANICE KOALICIJE KOMA „USPOSTAVLJANJE MINIMUMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) organizirala je trening za članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – KOMA i Tijela za javno zagovaranje (TJZ) za kampanju „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“, koji je održan u utorak i srijedu, 10. i 11. februara 2015. godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu. Na treningu, organizovanom uz podršku USAID-a, učestvovale su 24 osobe – članice KOME i Tijela za javno zagovaranje.

IMG_7933

Koalicija vrši pripreme za pokretanje kampanje javnog zagovaranja u oblasti donošenja (entitetskih) mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti za sve građane, uključujući i one iz marginalizovanih grupa. Cilj treninga je bila izgradnja kapaciteta u oblasti javnog zagovaranja, policy procesa, odnosa sa javnošću (PR) i komunikacije članova Tijela za javno zagovaranje za kampanju „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“, koji su imenovani na osnivačkoj konvenciji Koalicije KOMA. Obuka predstavlja najznačajniji korak za pokretanje i uspješno vođenje kampanje, uz aktivno učešće svih članova Tijela za javno zagovaranje.

Voditelji treninga su bili Samra Lučkin, direktorica marketinške agencije BORAM, Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), te Dubravka Halepović, pravna savjetnica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH).

IMG_7865

Iskazanao je zadovoljstvo aktivnim angažmanom članica Koalicije KOMA i njihovom posvećenosti ciljevima Koalicije. Obuka se sastojala od predavanja, vježbi, diskusija, te ostalih oblika interaktivnog participiranja učesnika.

Po završetku treninga učesnici su stekli znanja i vještine potrebne za uspješno provođenje kampanje javnog zagovaranja, iskazavši spremnost za aktivan angažman na provođenju kampanje i ostalih aktivnosti KOME.

Pogledaj više: