Održan Okrugli sto „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti – problemi, rješenja i načini njihove realizacije kroz kampanje zagovaranja“

Okrugli sto je organizovan u sklopu aktivnosti novoformirane koalicije za javno zagovaranje u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa – „KOMA“, uz podršku USAID-a. Koalicija vrši pripreme za pokretanje kampanje javnog zagovaranja u oblasti donošenja (entitetskih) mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti za sve građane, uključujući i one iz marginalizovanih grupa.

1418998303IMG_7753

Kao jedan od uvodničara okruglog stola, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Dobrica Jonjićistakao je da su potrebne korjenite reforme u sistemu socijalne zaštite s ciljem izjednačavanja mogućnosti svih građana.„Prava unutar sistema se trebaju ostvarivati prema jasno utvrđenim i izmjerenim potrebama, a ne prema statusu. Dešavaju se kvalitetni pomaci u tom pravcu i jedan od njih je formiranje Koalicije marginalizovanih građana – KOMA“, naglasio je Jonjić.

Ljubo Lepir, pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i uvodničar okruglog stola je naglasio da je pitanje socijalne sigurnosti jedan od prioriteta vlasti u Republici Srpskoj. „Diskriminacija je prisutna u svim aspektima života širom BiH. Dobra strana naše tradicije je solidarnost i sistemi socijalne zaštite tu tradiciju trebaju da njeguju i koriste kao resurs“, istakao je g. Lepir.

U širokoj diskusiji koja je uslijedila zaključeno je da unapređenje javnih politika u oblasti  socijalne zaštite treba da rezultira boljim ostvarivanjem socijalnih ljudskih prava i boljim ciljanjem potreba marginalizovanih grupa. Teži se pravednijoj raspodjeli naknada u okviru socijalne politike s ciljem pružanja minimuma socijalne sigurnosti, ujednačenog unutar entiteta, čime će se stvoriti uslovi za otklanjanje postojeće teritorijalne diskriminacije među korisnicima i približavanje društvu jednakih mogućnosti za sve građane.

Ovaj i drugi zaključci opširne diskusije na okruglom stolu će biti podloga za buduće djelovanje Koalicije „KOMA“ i pokretanje kampanje javnog zagovaranja početkom 2015. godine.

Za više detalja kontaktirajte sekretarijat Koalicije „KOMA“ – Fondaciju za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, broj 033 219 313 ili e-mail SIF@SIF.BA.