ODRŽAN PRVI KOORDINACIONI SASTANAK TIJELA ZA JAVNO ZAGOVARANJE ZA KAMPANJU “USPOSTAVLJANJE MINIMUMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” KOALICIJE KOMA

Dana 3. 3. 2015., u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini održala je 1. koordinacioni sastanak Tijela za javno zagovaranje za kampanju „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“ Koalicije KOMA. Sastanku je prisustvovalo osam osoba, predstavnika udruženja i organizacija iz različitih gradova BiH, inače članica KOME.

IMG_8291

Svrha sastanka bila je definisanje budućih aktivnosti u okviru kampanje, a to su:

–  Medijski brifing,

–  Sastanak s urednicima,

–   Press konferencija,

–  Javni sastanak i

–  Edukacija članstva u zajednici. 

Javni sastanci će biti u formi javnih tribina i debata. Najavljene su tri debate: u Sarajevu (zadnja sedmica aprila), Mostaru (prva sedmica aprila) i Banja Luci (u maju). Tema javne rasprave je “Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti”. Prijedlog podtema javne rasprave:

–   Socijalna jednakost u praksi – zašto je neophodna reforma sistema socijalne zaštite?         –   Šta bi za građane BiH značio minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti?               –   Socijalna sigurnost u BiH – kako do jednakih mogućnosti za sve građane?

IMG_8278

Poruka prve kampanje, koja je izabrana na treningu, glasi: „Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?“.

Na sastanku su dogovorene osnovne smjernice daljeg djelovanja Tijela za javno zagovaranje Koalicije KOMA za kampanju “Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti”, u naredna četiri mjeseca.

Pogledaj više:

IMG_8303IMG_8279IMG_8282IMG_8284IMG_8285IMG_8287IMG_8289IMG_8292IMG_8295IMG_8296IMG_8298IMG_8301IMG_8302IMG_8305IMG_8306IMG_8307