Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Banja Luci

U okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor ljudska prava-marginalizovane grupe, koji implementiraju sektorski partneri Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), formirana Tijela za javno zagovaranje (TJZ) Koalicije marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini KOMA će u periodu od novembra 2017. godine do juna 2018. godine sprovesti detaljno praćenje aktivnosti sprovedbe „Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026“ sa Akcionim planovima u saradnji sa Interresornim tijelom Vlade RS za podršku licima sa invaliditetom. 

U srijedu, 22. novembra 2017. godine, u prostorijama organizacije amputiraca „UDAS“ održan je sastanak pomenutog FSU u BIH/IBHI/KOMA Tijela za javno zagovaranje (TJZ) na kojem je diskutovano o predstojećim zagovaračkim aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH KOMA  i aktivnostima za monitoring sprovedbe „Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026“ sa Akcionim planovima, te je usaglašen dogovor o planu monitoringa i evaluacije za sprovedbu pomenute javne politike.

Sastanku FSU u BiH/IBHI/KOMA Tijela za javno zagovaranje (TJZ) su prisustvovali:

  1. Branko Suzić (Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka)
  2. Željko Volaš (Organizacija amputiraca „UDAS“, Banja Luka)
  3. Dubravka Ostojić (Savez gluvih i nagluvih lica Republike Srpske, Bijeljina)
  4. Marina Macanović (Savez gluvih i nagluvih lica Republike Srpske, Bijeljina)
  5. Dušan Marković (Preduzeće za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina)
  6. Mladen Ubiparipović (Preduzeće za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina)
  7. Ljubo Lepir (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci)