ODRŽAN TRENING ZA ČLANICE KOALICIJE KOMA „REGULISANJE VANINSTITUCIONALNE PODRŠKE GRAĐANIMA IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA“

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) organizirala je trening za članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – KOMA i Tijela za javno zagovaranje (TJZ) za kampanju „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“, koji je održan u četvrtak i petak, 12. i 13. februara 2015. godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu. Na treningu, organizovanom uz podršku USAID-a, učestvovalo je 20 osoba – članica KOME i Tijela za javno zagovaranje.

IMG_8072

Koalicija vrši pripreme za pokretanje kampanje javnog zagovaranja u oblasti donošenja (entitetskih) mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa u BiH. Cilj treninga je bila izgradnja kapaciteta u oblasti javnog zagovaranja, policy procesa, odnosa sa javnošću (PR) i komunikacije članova Tijela za javno zagovaranje za kampanju „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“, koji su imenovani na osnivačkoj konvenciji Koalicije KOMA. Obuka predstavlja najznačajniji korak za pokretanje i uspješno vođenje kampanje uz aktivno učešće svih članova Tijela za javno zagovaranje.

Voditeljice treninga bile su Samra Lučkin, direktorica marketinške agencije BORAM, i Dubravka Halepović, pravna savjetnica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH). Učesnici u treningu su pokazali volju i interes za aktivan angažman u provođenju kampanje, a trening im je obezbijedio dodatne vještine potrebne za ostvarenje ciljeva Koalicije.

IMG_8059

Na treningu su bile aktuelne teme poput komuniciranja, pravljenja intervjua, prezentacija, osmišljavanja Web stranica organizacija, i sl. Svi učesnici su aktivno participirali u predavanjima, diskusijama i vježbama.

Po završetku treninga učesnici su stekli znanja i vještine potrebne za uspješno provođenje kampanje javnog zagovaranja.

Pogledaj više: