Održan zajednički sastanak izvršnog odbora koalicije „KOMA“ i tijela za javno zagovaranje 14.10.2016., Sarajevo

U Sarajevu je 14.10.2016. u 11 h održan zajednički sastanak „Zagovaračke kampanje i njihov utjecaj“ za članove Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ i Tijela za javno zagovaranje za kampanje „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ i „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“.

Sastanku je prisustvovalo 26 osoba:

Aida Šahmanović, Amela Hošić, Aldijana Brezovac, Dušan Marković, Jovo Ninić, Kenan Đozo, Lejla Arnaut, Ljubo Lepir, Milena Šljokavica, Ognjen Ranisavić, Samir Mulić, Sandra Trkulja, Sanja Radlović-Lizdek, Selvedin Dedić, Sevdija Kujović, Slavko Reljić, Sulejman Čaković, Tatjana Kosak, Tea Sidro, Tončo Glavina, Željko Volaš, Ranka Ninković-Papić, Žarko Papić, Zvjezdana Filipović, Muamera Bećirović, Gordana Semjan.

11

Svrha sastanka je bilo predstavljanje dosadašnjih aktivnosti u okviru ove dvije kampanje, te definisanje budućih aktivnosti u okviru kampanja, a to su:

  • Izrada Analize prioritetnih problema u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2016/2017
  • Izrada i distribucija Analize prava, položaja i potreba OSI u saradnji sa entitetskim fondovima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, novembar 2016. – februar 2017.
  • Održavanje okruglih stolova (ukupno četiri, od čega su dva u okviru ove dvije kampanje), krajem 2016. i tokom prve polovine 2017.
  • Održavanje javnih debata (ukupno šest, od čega su po dvije za svaku od ove dvije kampanje)
  • Održavanje treće Konvencije Koalicije KOMA u decembru 2016.
  • Održavanje treninga o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija za OSI u prvoj polovini 2017.

Dogovoreno je sljedeće:

  • Do kraja oktobra ili početka novembra dostaviti popunjene upitnike za Analizu prioritetnih problema u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2016/2017 i pojedinačne inicijative ukoliko ih bude bilo.
  • Istaknuto je da je bitno riješiti problem statističke klasifikacije socijalnih preduzeća, te će, u skladu sa zagovaračkim aktivnostima, što uključuje i Okrugli sto kao i medijske nastupe, biti pokrenuto i ovo pitanje.
  • Zagovaranjem i lobiranjem, pokušat će se replicirati model razvoja socijalnog poduzetništva iz usvojene Strategije razvoja KS na druge kantone i na FBiH.

Sastanak je završen u 13:10.