Održana dva Treninga o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom: 27. juni, Banja Luka i 29. juni, Sarajevo

U sklopu projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP), za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) održali su dva Treninga o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Prvi IKT trening održan je 27. juna 2017u Banjoj Luci, u hotelu Bosna, s početkom u 10 h, i trajanjem do 17 h.

Drugi IKT trening održan je 29. juna 2017u Sarajevu, u hotelu Europe, s početkom u 10 h, i trajanjem do 17 h.

Cilj događaja je bio jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI), članica KOMA-e, putem treninga o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) na temu pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom. Trener na oba treninga bio je Adi Sarajlić.

Na IKT treningu održanom 27.6.2017. u Banjoj Luci ukupno je, pored 3 predstavnika/ce FSU u BiH i IBHI-a (2 Ž/1 M) učestvovalo 20 učesnika/ca (13 M/7 Ž).

Na IKT treningu održanom 29.6.2017. u Sarajevu ukupno je, pored 5 predstavnika/ca FSU u BiH i IBHI-a (4 Ž/1 M), učestvovalo 19 učesnika/ca (12 M/7 Ž).

Fotografije sa IKT treninga održanog 27.6.2017. u Banjoj Luci:

Fotografije sa IKT treninga održanog 29.6.2017. u Sarajevu: