Održana posljednja javna debata kampanje „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“

U Banjoj Luci je 27. maja 2015. godine održana posljednja javna debata „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti“. Debata je organizovana u okviru istoimene kampanje, čiji je cilj donošenje odgovarajućih mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti (npr. izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti ili akata koji regulišu ovu materiju ili donošenje novih, posebnih akata).

IMG_8785

“Ne tražimo ništa nemoguće i ne želimo da budemo tzv. socijalni slučajevi. Sada, kada se provode socijalno-ekonomske reforme, prilika je da se aktivnije odnosimo prema onima koji donose propise i da predlažemo i kreiramo neka rješenja koja će doprinijeti opštem boljitku”, naveo je Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske i uvodničar javne debate.

IMG_8796
Dr Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, naglasio je da sistem socijalne zaštite nema nikakav uticaj na smanjenje siromaštva u BiH, kao što se može vidjeti poređenjem rasta siromaštva i smanjenja udjela najsiromašnijih u primanjima iz sistema socijalne zaštite. „Sistem je socijalno nepravedan, statusno zasnovan i relativno velika davanja nemaju za cilj pružanje socijalnog minimuma. Naknade najčešće ne dobijaju oni kojima je podrška najpotrebnija“, napominje Papić.

U okviru kampanje za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti održane su ukupno tri javne debate (prva je održana 15. aprila u Mostaru, a druga 6. maja u Sarajevu). Sljedeći korak Koalicije KOMA će biti intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije.

IMG_8826 IMG_8794