U Sarajevu održana ulična akcija „Zašto sam na margini?“

U Sarajevu je 14.6.2015. godine održana ulična akcija „Zašto sam na margini?“ u organizaciji Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini – KOMA, uz podršku USAID-a. Ulična akcija je organizovana s ciljem skretanja pažnje građana na probleme različitih marginalizovanih skupina u BiH.

IMG_8847

Tokom ulične akcije zainteresovani građani su komunicirali sa pripadnicima različitih marginalizovanih grupa u BiH te dobili informacije o djelovanju KOME, aktuelnim kampanjama javnog zagovaranja i mogućnostima učlanjenja ili podrške.

Ranka Ninkovic-Papic IMG_8863

„Osobe s invaliditetom, stariji, nezaposleni i mnogi drugi ugroženi građani udružili su se i čine Koaliciju marginalizovanih grupa u BiH – KOMA. Procjenjuje se da je preko 60% građana BiH marginalizovano i cilj KOME je da zajedničkim snagama utiče na promjene u politikama i praksi. Vrijeme je da shvatimo da niko nije daleko od margine i da, pomažući svojim sugrađanima, pomažemo sami sebi i budućim naraštajima“, izjavila je Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH koja vrši ulogu sekretarijata KOME.

Fikret Zuko IMG_8851

Fikret Zuko, predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo koje je aktivna članica Koalicije KOMA, ističe da osobe sa invaliditetom nemaju pristup nekim od najosnovnijih ljudskih prava. „Zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, pa i samo kretanje su u najvećem broju slučajeva nedostupni osobama s invaliditetom. Kada se uzmu u obzir problemi ostalih grupa stanovništva, jasno je da je krajnje vrijeme za zajedničko djelovanje i pritisak na svim nivoima vlasti“, tvrdi Zuko.

Neki od slogana koji su se mogli čuti tokom akcije su: „Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?“ te  „Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima?“. Ove snažne poruke su prenesene velikom broju građana s očekivanjem da će se, pored promjena politika i zakonske regulative, početi dešavati promjene i u svijesti građana BiH.