Prijedlozi prioritetnih mjera za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom i njihovih organizacija (Branko Suzić, Savez slijepih RS)

Na FSU u BiH/IBHI/KOMA javnoj debati „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“, koja je održana 14.6.2017. u Banjoj Luci u hotelu Bosna, gospodin Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih RS, prezentovao je dokument u kojem su sadržani prijedlozi prioritetnih mjera za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom i njihovih organizacija.

Dokument  na latiničnom pismu je dostupan na linku: http://koma.ba/wp-content/uploads/2017/06/SSRS-Minimum-socijalne-sigurnosti-i-jednake-mogu%C4%87nosti-lat.pdf

Dokument na ćiriličnom pismu je dostupan na linku: http://koma.ba/wp-content/uploads/2017/06/SSRS-Minimum-socijalne-sigurnosti-i-jednake-mogu%C4%87nosti-%C4%87ir.pdf

Prijedlozi iz spomenutog dokumenta jednoglasno su usvojeni na javnoj debati.

Kompletan izvještaj sa javne debate „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ možete preuzeti ovdje.