Sastav Komisije

Za Komisiju za praćenje primjene Kodeksa ponašanja izabrani su:
1. Nuna Zvizdić (Žene ženama), predsjedavajuća Komisije
2. Srđan Jeremić (UDAS),
3. Mladen Ubiparipović (PATRIOT).

Do sada nije održan nijedan sastanak Komisije.