Sedmi sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Izvještaj sa sedmog sastanka Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Sedmi sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u četvrtak, 7.12.2017. u 14:00 u hotelu „Bristol“ (ul. Fra Filipa Lastrića 2) u Sarajevu.

Prisutni: Dobrica Jonjić , Jadranka Sidro, Ranka Ninković-Papić, Žarko Papić, Zvjezdana Filipović, Marijana Ušanović

Odsutni:  Milena Kujundžić, Memnuna Zvizdić, Nedžad Jusić, Željko Volaš, Ljubo Lepir, Dušan Marković, Fikret Zuko

Sastanak je otvorila Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH, konstatirajući da su na sedmom sastanku Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ prisutna dva (2) člana Izvršnog odbora (IO), i da su sljedeći članovi Izvršnog odbora – Željko Volaš, Ljubo Lepir, Dušan Marković i Fikret Zuko spriječeni da dođu, ali su dostavili pismenu saglasnost sa dnevnim redom, zapisnikom sa prethodnog sastanka, te ostalim tačkama dnevnog reda. U skladu s tim, ustanovljeno je da postoji kvorum. Potom je predložila da se usvoje Dnevni red 7. sastanka IO Koalicije „KOMA“ koji je pripremio Sekretarijat Koalicije „KOMA“ i zapisnik sa 6. sastanka Izvršnog odbora.

Ad1. Jednoglasno su usvojeni Dnevni red 7. sastanka Izvršnog odbora, zapisnik sa 6. sastanka IO i Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (decembar 2016. – decembar 2017.).

Ad2. Informaciju o predstojećim aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (januar 2018. – juni 2018.) dobili su svi članovi IO u elektronskoj verziji prije sastanka, a detaljnije u usmenom izlaganju gđe Ninković-Papić, direktorice FSU u BiH. Najavila je da je akcenat na planovima monitoringa implementacije entitetskih strategija o pravima i položaju osoba sa invaliditetom, radu na pripremi izvještaja o monitoringu provedbe entitetskih strategija o OSI i Platforme socijalnog poduzetništva Republike Srpske, nizu zagovaračkih sastanaka za podršku usvajanju Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške OSI u FBiH i Zakona o osnovama socijalne zaštite FBiH, i organizaciji dva medijska brifinga. Očekivani rezultati su usvajanje pomenutih zakona, finaliziranje pomenutog izvještaja, kao i priprema finalnog dokumenta koji će sadržavati analizu, monitoring i mapiranje stanja i problema marginalizovanih grupa.

Gđa Ninković-Papić je zaključila sastanak u 14:30 h.

 

Bilješke vodila: Marijana Ušanović