Treći sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“

 Treći sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ održan je 16. decembra 2015. godine, u hotelu Radon Plaza u Sarajevu.

1sast

Sastanku je prisustvovalo osam članova Izvršnog odbora (IO): predsjedavajući IO Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka), zamjenica predsjedavajućeg IO Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo), Dobrica Jonjić (Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine), Memnuna Zvizdić (izvršna direktorica Udruženja „Žene ženama“), Fikret Zuko (predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo), Dušan Marković (direktor Udruženja za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina), Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla) i Ljubo Lepir (Fakultet političkih nauka/Univerzitet u Banja Luci), te predstavnici Sekretarijata “KOME”: Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH, Žarko Papić, direktor IBHI-ja, Zvjezdana Filipović, menadžerica finansija CSSP projekta,.
Željko Volaš je vodio sastanak. Nakon usvajanja zapisnika sa drugog sastanka IO i dnevnog reda trećeg sastanka, članovi Izvršnog odbora su jednoglasno izabrali novog člana IO, umjesto Mire Vasić izabran je Ljubo Lepir. Potom su članovi upoznati s dosadašnjim i budućim aktivnostima “KOME”. Izvještaj o godišnjim aktivnostima “KOMA”-e je pozitivno ocijenjen i jednoglasno usvojen. Članovi Izvršnog odbora su diskutovali o zagovaračkim aktivnostima i inicijativama za četiri kampanje javnog zagovaranja, sa posebnim osvrtom na kampanje „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ i „Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“.  Razmotrena je mogućnost saradnje i podrške sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, kao i sa Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Predloženo je da svi članovi Koalicije „KOMA“ koriste forum i da informacije koje imaju šalju Sekretarijatu “KOMA”-e koje će potom Sekretarijat prosljeđivati drugim članicama, a sve u cilju što veće promocije svih članica i marginalizovanih građana Bosne i Hercegovine. Sekretarijat takođe ima obavezu da sve informacije objavljuje na web, Facebook i Twitter profilima “KOMA”-e.

2sast

 

 

 

 

 

3Sast