U Banjoj Luci održana javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“

Javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) – Sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini – KOMA, uz podršku USAID-a, održana je 13. maja 2015. godine u Domu omladine u Banjoj Luci. Debata je organizovana u okviru istoimene kampanje, čiji je cilj donošenje odgovarajućih mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.

IMG_8724

„Cilj kampanje je da zajedničkim dijalogom dođemo do promjena na entitetskim nivoima i da zagovaramo bolja rješenja za marginalizovane grupe. Pokušaćemo zajednički doći do zaključaka koje ćemo uputiti na relevantne adrese – ministarstva i parlamente. Procjene ukazuju na to da je više od polovine građana BiH marginalizovano i njihov glas se ne smije zanemariti. Koalicija KOMA sada broji 60 članica i taj broj svakodnevno raste.“, rekla je Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH.

Kao uvodničarka javne debate, gđa Sanja Stanić istakla je da vaninstitucionalna podrška ne podrazumijeva rad izvan postojećeg sistema, već djelovanje u svrhu ispunjenja onih potreba marginalizovanih građana koje sistemska rješenja ne mogu ispuniti. „Zakonski okvir je veoma dobar, pitanje je zašto se u praksi ne primjenjuje. Kritična grupa koja čini KOMU može unaprijediti sistemska rješenja i ponuditi kvalitetne vaninstitucionalne usluge. Neke od tih usluga su dnevno zbrinjavanje, formiranje dnevnih centara, pomoć i njega u kući, kao i hraniteljstvo“, izjavila je Stanić.

IMG_8756

U okviru kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa planirane su ukupno tri javne debate (prva je održana 22. aprila u Sarajevu, a treća će se održati 19. maja u Trebinju), nakon čega članice Koalicije planiraju intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije.

IMG_8744 IMG_8732