U Trebinju održana posljednja javna debata kampanje „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“

U utorak, 20.5.2015. godine u Trebinju je održana javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“, uz podršku USAID-a. Istoimena kampanja javnog zagovaranja za cilj ima donošenje odgovarajućih mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.

2015-05-19-519

 

„Koalicija marginalizovanih građana u BiH – KOMA je nastala u novembru 2014. godine i već sada ima 60 članica – pojedinaca, nevladinih organizacija, društveno odgovornih firmi i socijalnih preduzeća. Cilj kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške je da zajedničkim djelovanjem svih članica dođemo do promjena na entitetskim nivoima i da zagovaramo bolja rješenja za marginalizovane grupe. Pokušaćemo zajednički doći do zaključaka koje ćemo uputiti na relevantne adrese – ministarstva i parlamente.“, rekao je Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju.

2015-05-19-536

Kao uvodničar javne debate, g. Mijat Šarović je istakao da vaninstitucionalna podrška predstavlja jedno od osnovnih pitanja sistema socijalne zaštite u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Institucije i vlasti na svim nivoima deklarativno podržavaju saradnju i iznalaženje novih rješenja, ali u praksi ta podrška ostaje samo na riječima i dobroj volji pojedinaca. „Postojeći zavodi i institucije su u sramotnom stanju i već ugrožene građane dodatno izoluju i guraju na margine društva. Moraju se uspostaviti alternativni načini zbrinjavanja marginalizovanih građana kao što su dnevno zbrinjavanje, formiranje dnevnih centara, pomoć i njega u kući ili hraniteljstvo, koji će sarađivati sa institucijama i dopunjavati ih“, izjavio je Šarović.

2015-05-19-543

Debata u Trebinju je bila treća po redu okviru kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa (prva je održana 22. aprila u Sarajevu, a druga 13. maja u Banjoj Luci). Sljedeći korak Koalicije KOMA će biti intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije, na osnovu zaključaka usvojenih na javnoj debati.