Ulična akcija u Banjoj Luci – Zašto sam na margini?

Koalicija KOMA u srijedu, 15. jula 2015. godine organizuje uličnu akciju „Zašto sam na margini?“, koja će se održati u Banjoj Luci od 16 do 18h na Trgu Krajine kod „Krivog sata“ (20m od Boske). Istoimena akcija je u Sarajevu organizovana 14. juna 2015. godine, sa velikim interesom građana i medija.

Akciju organizujemo uz podršku članica KOME sa sjedištem u Banjoj Luci (Organizacije UDAS, Saveza slijepih RS, Humanitarne organizacije „Partner“ i Udruženja građana „Viktorija“) s ciljem skretanja pažnje građana na probleme različitih marginalizovanih skupina u BiH. Tokom akcije će ispred „Krivog sata“ biti postavljen info štand KOME, a aktivisti će dijeliti letke sa informacijama svim zainteresovanim građanima.

«Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?»

To je moto kojim se vodi kampanja javnog zagovaranja za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti putem usvajanja entitetskih mjera kao što su izmjene i dopune resornih zakona o socijalnoj zaštiti ili drugih akata koji regulišu ovu materiju i putem donošenja novih, posebnih akata kojima će se i zakonski regulisati ova problematika.

«Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima?»

Ovim motom počinje kampanja javnog zagovaranja koja ima za cilj pokazati da je potrebno preći s riječi na djelo te da je, umjesto smještaja u institucije, potrebno razviti programe socijalnog okruženja koji će doprinositi što bržem povratku i uključivanju građana u zajednicu.

Pozivamo sve građane Banje Luke, predstavnike medija i članice KOME da dođu i podrže akciju kod „Krivog sata“ na Trgu Krajine 15 jula 2015. u periodu između 16 i 18 sati.