Koalicija marginalizovanih grupa u BiH - KOMA

Elektronski bilten broj 2
juni 2016.

KOMA, koja je osnovana u novembru 2014. godine, okuplja pojedince, nevladine organizacije, društveno odgovorne firme i socijalna preduzeća u misiji rješavanja prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa.
Izvršni odbor (IO) KOMA-e ima 9 članova i do sada je održao tri sastanka. 
Koalicija "KOMA" trenutno broji 76 članova/članica (lista članica) iz cijele BiH i cilj joj je da putem javnog zagovaranja direktno utiče na proces donošenja javnih politika u ovoj oblasti.

PRINCIPI, VRIJEDNOSTI I STANDARDI
Koalicije „KOMA“

Jednakost i pravednost
Transparentnost i javnost u radu
Nezavisnost
Međusobno povjerenje, solidarnost i odnosi članica
Odgovornost u radu
Komunikacija i saradnja
Profesionalnost

CILJEVI KOMA-e

Do 2018-te uspješno provesti četiri kampanje javnog zagovaranja u sljedećim oblastima javnih politika:

1. MINIMUM SOCIJALNE SIGURNOSTI I JEDNAKE MOGUĆNOSTI
2. DEINSTITUCIONALIZACIJA
3. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO
4. JEDNAKA IZBORNA PRAVA


FSU u BiH predstavila svoj rad i aktivnosti na sajmu „VOLONTIRAJ I TI„
4. juni 2016. godine, Sarajevo

 
FSU u BiH je učestvovala i predstavila svoj rad i aktivnosti na sajmu „VOLONTIRAJ I TI" koji je održan 4. juna 2016. godine na platou ispred BBI centra u Sarajevu, a kojeg je organizovala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Agencijom MaŠta.
Više informacija možete naći na web stranici FSU u BiH pod linkom http://sif.ba/index.php?prikazi=490

 
        

Javna rasprava o Nacrtu „Strategije za oblast invaliditeta u Federaciji BiH 2016. – 2021. godine“

31. maj 2016. godine, Sarajevo

 
U Parlamentu Federacije BiH u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike održana je 31. maja 2016. godine javna rasprava o Nacrtu „Strategije za oblast invaliditeta u Federaciji BiH 2016. – 2021. godine“. U raspravi je učestvovalo 6 članica „KOMA-e“ (Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“, EDUS, I.C. Lotos, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruga slijepih osoba Županije Hercegovačko-neretvanske i „DLAN“ Zenica). U pripremi Nacrta Strategije FSU u BiH i IBHI imali su aktivnu ulogu. Rezultat svih tih aktivnosti je uključivanje u Nacrt Strategije velikog dijela ciljeva i preporuka KOMA-e i njenih zagovaračkih kampanja (socijalno poduzetništvo, razvoj Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, uklanjanje diskriminacije OSI po osnovu uzroka invalidnosti, ostvarivanja jednakih mogućnosti, itd.). Takođe je važno naglasiti aktivno učešće članica KOMA-e u diskusijama u pripremi Nacrta Strategije čime sama Koalicija jača svoju funkcionalnost i uticaj.

Održana FSU u BiH/IBHI/KOMA konferencija
„IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR - Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH - ljudska prava nacionalnih manjina i ostalih“

15. mart 2016. godine, Sarajevo

 
15. marta 2016. godine održana je konferencija „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR - Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH - ljudska prava nacionalnih manjina i ostalih“ u saradnji FSU u BiH i IBHI sa Misijom OSCE-a u BiH. Konferencija je samo jedna od aktivnosti u okviru FSU u BiH/IBHI/KOMA kampanje javnog zagovaranja “Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“ u okviru USAID projekta "Program održivosti civilnog društva" (CSSP). Više informacija o održanoj konferenciji možete naći na linku http://sif.ba/index.php?prikazi=488
 
  

ULIČNA AKCIJA
28. decembar 2015. godine, Sarajevo

 
28. decembra 2015. godine ispred sarajevske katedrale održana je Ulična akcija u okviru četvrte kampanje javnog zagovaranja “Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“, pod sloganom „Biti manjina ne znači biti manji - manjiNE”.
Više informacija o uličnoj akciji možete naći na linku http://sif.ba/index.php?prikazi=487

 

Održana druga Konvencija Koalicije „KOMA“
16. decembar 2015. godine, Sarajevo

 
U okviru 3. i 4. kampanje javnog zagovaranja Koalicija „KOMA“ održala je svoju drugu Konvenciju 16.12.2015. godine. Usvojeni su dokumenti „Zašto nam treba socijalno poduzetništvo u Bosni i Hercegovini?” i „Manjine i Izborni zakon“. Izvještaj sa održane druge Konvencije Koalicije „KOMA“, možete naći na linku http://koma.ba/izvjestaj-sa-druge-konvencije-koalicije-marginalizovanih-grupa-u-bih-koma/
 

Treći sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“
16. decembar 2015. godine, Sarajevo

 

Izvršni odbor (IO) KOMA-e ima 9 članova i do sada je održao tri sastanka. Treći sastanak IO održan je 16.12.2015. godine. 
Izvještaj sa održanog trećeg sastanka Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“, možete naći na linku http://koma.ba/treci-sastanak-izvrsnog-odbora-koalicije-koma/

 

Sajam  obrazovanja i zapošljavanja

 27. novembar  2015. godine, Mostar

 

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), učestovala je na 3. sajmu zapošljavanja i obrazovanja, predstavivši FSU u BiH aktivnosti u zapošljavanju marginalizovanih grupa i Koaliciju „KOMA“ i njene aktivnosti na posebnom štandu zajedno sa članicama KOMA-e iz Udruge građana, roditelja, prijatelja osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama ZHŽ („Utjeha“) iz Širokog Brijega, Udruge oboljelih od cerebralne paralize i osoba sa invaliditetom ŽZH (“UOCP”) iz Širokog Brijega i Preduzeća za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina.

Detaljnije informacije možete naći na linku http://sif.ba/index.php?prikazi=484

      


Okrugli  sto
„Preporuke  za  stvaranje povoljnog  okruženja  za  razvoj  socijalnog poduzetništva u Bosni  i Hercegovini“
18.  novembar 2015. godine, Sarajevo

 

U Sarajevu, 18. novembra 2015. godine održan je FSU u BiH/IBHI/KOMA Okrugli sto u okviru kampanje javnog zagovaranja „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ u okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva za sektor ljudska prava - marginalizovane grupe“. Cilj okruglog stola je bio da se na osnovu teme „Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH“ otvori diskusija u smjeru iznalaženja rješenja za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. 

Kompletan izvještaj sa Okruglog stola možete preuzeti na web stranici Koalicije „KOMA“ www.koma.ba pod linkom: http://koma.ba/category/kampanje/socijalno_poduzetnistvo/


 

Članovi/Članice KOMA-e:

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o., Sarajevo

Obuka iz oblasti refleksologije
 
U TMP-u je u toku obuka iz oblasti refleksologije koju organizuje TMP, uz podršku GIZ-a, njemačke organizacije za razvojnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale. Čitaj dalje...
 

      Humanitarna organizacija „Partner“, Banja Luka


Humanitarna organizacija „Partner“ otvorila je javni poziv od 16. maja do 16. jula 2016. godine za prijem radova za ŠESTI FILMSKI FESTIVAL O OSOBAMA SA INVALIDITETOM. Čitaj dalje...
 
       

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, Sarajevo

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH u Sarajevu u periodu od 27. do 29. maja 2016. godine održano je MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I TRADICIONALNE XIII SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE. Čitaj dalje...
 
    


Udruženje omladine sa invaliditetom „InfoPart“, Banja Luka

Međunarodni teatar fest lica sa invaliditetom
 
Monodramom “Bijeli štap”, počeo je prvi međunarodni teatar fest lica sa invaliditetom koji se održao u Banjaluci 27. i 28. maja u pozorišnoj sali Dvorane Obilićevo (GP Jazavac). Festival je svečano otvoren 27. maja 2016. godine pod sloganom „Svi na sceni, scena za sve“. Čitaj dalje...

 

 

Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“, Sarajevo
 
Edukativne radionice sa mladima
 
Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“ registrovalo je u maju 2016. godine digitalnu štampariju pod imenom 3DownŠtampa-3DownPrint d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Strategijom rada Udruženja 2012. - 2017. Čitaj dalje...


Udruženje gluhih Kantona Sarajevo "UG KS"
 
Festival jednakih mogućnosti 
 
Likovna skupina udruženja gluhih Kantona Sarajevo učestvovala je na Festivalu jednakih mogućnosti u Zagrebu u periodu od 16. do 19. maja 2016. godine gdje su mladi likovni umjetnici izložili svoje likovne radove (akvarel boje, uljane boje, boje za svilu i dr). Čitaj dalje...           
 
      

Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka
 
Održana trodnevna obuka administratora i operatera Audio Braj internet klub čitaonica
 
Savez slijepih Republike Srpske u sklopu implementacije projekta „Asistivne informacione tehnologije u funkciji slijepih„ organizovao je trodnevnu informatičku obuku administratora i operatera audio Braj internet klub čitaonica u Banja Luci od 13. do 15. maja 2016. godine. Projekat je podržan i sufinansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske, a ova aktivnost je realizovana u prostorijama JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS u ulici Frana Supila 31F u Banja Luci. Čitaj dalje...
 
         

 
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
 
Islamska zajednica u BiH zagovara za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u BiH
 
U Gazi Husrev-begovoj biblioteci Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamska organizacija za edukaciju, nauku i kulturu „ISESCO“ 26. i 27. aprila 2016. godine organizovali su u Sarajevu seminar pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH“. Čitaj dalje...
 

UG „Zajedno“ Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju

Otvoren renovirani Dnevni centar „Zajedno“
 
Udruženje „Zajedno“ Banja Luka je u aprilu 2016. godine rekonstruisalo Dnevni centar. 23. maja 2016. godine svečano je otvoren rekonstruisani Dnevni centar "Zajedno". Čitaj dalje...

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Kampanja "PONOSNI NA SEBE "
 
19. aprila 2016. godine u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, započelo je kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” koja se sprovodi od aprila do decembra 2016. godine.
Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) imala je prezentaciju na ovom okruglom stolu na temu „Za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve“. Čitaj dalje...

 
               

 

Organizacija amputiraca UDAS RS, Banja Luka
 
Grafička kolonija ‘’Uticaj mina u BiH”
 
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja Luka i NVO Inicijative preživjelih od mina iz Tuzle bili su organizatori trodnevne grafičke kolonije ‘’Uticaj mina u BiH” koja se održala u periodu od 23. - 25. marta 2016. godine u Srednjoj školi primjenjenih umjetnosti u Sarajevu. Čitaj dalje...
                  

 

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Sastanak u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH
 
21. marta 2016. godine održan je savjetodavni sastanak u prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH kome su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici javnih servisa i telecom operatera, te predstavnici institucija vlasti. Čitaj dalje...
 Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Dvodnevna Konferencija „Stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u FBiH“
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight Ured u BiH, 15. i 16. marta 2016. godine održali su u Sarajevu dvodnevnu Konferenciju „Stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u FBiH“. Čitaj dalje...
 
                   
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube
Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“
Sekretarijat -  Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH)
Branilaca Sarajeva 47, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel/fax. 033 219 313, 219 314

E: sekretarijat@koma.basif@sif.ba
www.koma.bawww.sif.ba