Zašto sam na margini? – Ulična akcija

Koalicija KOMA u nedjelju, 14. juna, od 11:00 do 13:00 sati ispred Tržnice u Sarajevu organizuje uličnu akciju pod naslovom „Zašto sam na margini?“.

Akciju organizujemo s ciljem skretanja pažnje građana na probleme različitih marginalizovanih skupina u BiH. Tokom akcije će ispred Tržnice biti postavljen info štand KOME, a aktivisti će dijeliti letke sa informacijama svim zainteresovanim građanima.

«Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?»

To je moto kojim se vodi kampanja javnog zagovaranja za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti putem usvajanja entitetskih mjera kao što su izmjene i dopune resornih zakona o socijalnoj zaštiti ili drugih akata koji regulišu ovu materiju i putem donošenja novih, posebnih akata kojima će se i zakonski regulisati ova problematika.

«Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima?»

Ovim motom počinje kampanja javnog zagovaranja koja ima za cilj pokazati da je potrebno preći s riječi na djelo te da je, umjesto smještaja u institucije, potrebno razviti programe socijalnog okruženja koji će doprinositi što bržem povratku i uključivanju građana u zajednicu.

Podržite nas, budite ispred Tržnice u nedjelju od 11 do 13 časova i informišite se o radu KOME, kampanjama javnog zagovaranja i mogućnostima zajedničkog djelovanja!

Slična akcija će biti organizovana i u Banjoj Luci tokom mjeseca jula ove godine.